TeliaSonera AB laskee liikkeelle 350 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan 20 vuodeksi

TeliaSonera on tänään laskenut liikkeelle 350 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan käynnissä olevan 11 miljardin euron suuruisen EMTN (Euro Medium Term Note) -ohjelmansa puitteissa. Laina erääntyy 20 vuoden kuluttua syyskuussa 2033. Lainan vuosikoroksi asetettiin 3,558 prosenttia, joka vastaa Euro Mid-Swap -korkoa lisättynä 85 korkopisteellä.

– Hyödynnämme edelleen euroalueen joukkovelkakirjamarkkinoilla tarjoutuvia mahdollisuuksia ja olemme tyytyväisiä, että onnistuimme jälleen laskemaan liikkeelle pitkäaikaisen lainan edullisella korolla, sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja Per-Arne Blomquist.


TeliaSoneran valtuuttamina lainan toimeksiantajina olivat BNP, Deutsche Bank ja Bank of America Merrill Lynch.        


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 29.8.2013 17.15 (CET).


      


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, Twitter @TLSN_Media.


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.


TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2012 TeliaSoneran liikevaihto oli 105 mrd. kruunua, käyttökate 36,1 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 4,59 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.