TeliaSoneran Yoigo ja Telefónican Movistar sopimukseen verkon jakamisesta – parempia palveluja useammille asiakkaille

TeliaSoneran espanjalainen tytäryhtiö Yoigo on solminut Telefónican tytäryhtiön Movistarin kanssa sopimuspaketin, jonka ansiosta Yoigo voi lisätä valikoimiinsa kiinteän verkon ja matkaviestinpalvelut yhdistävän palvelupaketin. Movistar voi puolestaan jatkossa tarjota asiakkailleen parempia ja nopeampia matkaviestinpalveluja Yoigon 4G-verkossa.

Sopimus antaa Yoigolle oikeudet Telefónican kiinteän verkon palvelujen kaupalliseen jakeluun. Yoigo tarjoaa asiakkailleen jatkossa palvelupaketin, johon sisältyvät sekä kiinteän verkon puhe- ja laajakaistapalvelut että yksi tai useampi matkapuhelinliittymä. Pakettia tarjotaan kiinteään hintaan, johon sisältyvät myös liittymämaksut ja joka veloitetaan yhdellä laskulla. Yoigo tarjoaa yhdistelmätuotetta kaikkien myyntikanaviensa kautta. Siihen kuuluvat matkaviestinpalvelut ovat Yoigon omia palveluita ja kiinteän verkon puhe- ja laajakaistapalvelut (ADSL tai kuitu) ovat Telefónican.


Verkon jakamista koskeva sopimus antaa lisäksi Telefónicalle oikeuden käyttää Yoigon 4G-verkkoa. Yoigo oli ensimmäinen 4G-palvelut valikoimiinsa ottanut operaattori Espanjassa. Yoigon 4G-verkko otettiin käyttöön Madridissa heinäkuussa. Vuoden 2013 loppuun mennessä Yoigon 4G-verkko tavoittaa jo 48 prosenttia Espanjan väestöstä ja vuonna 2014 verkkoa laajennetaan edelleen. Tämä Espanjan suurin 4G-verkko on jatkossa myös Movistarin asiakkaiden käytössä. Haluttu 4G-verkon nopeus taataan siten, että Yoigo hankkii Telefónicalta siirtokapasiteettia 4G-kohteisiinsa.


Osana sopimusta Yoigon nykyistä, vuonna 2008 Telefónican kanssa solmittua valtakunnallista verkkovierailusopimusta Telefónican 2G- ja 3G-verkkojen käytöstä jatkettiin vuoteen 2016 asti. Sopimuksen ansiosta Yoigo voi jatkossakin tarjota matkaviestinpalveluita kaikkialla Espanjassa.


Edellä mainittujen sopimusten ohella Yoigo ja Telefónica ovat solmineet sopimuksen Abertis Telecomin kanssa. Sopimuksella Abertis Telecom hankkii Yoigolta ja Telefónicalta matkaviestinverkon tukiasemia. Kustannustehokkuuden parantamiseksi solmitun sopimuksen odotetaan toteutuvan vuoden 2013 neljännellä vuosineljänneksellä. Sopimus tuo Yoigolle 60–70 miljoonaa euroa myyntituottoja ja pienentää tulevia liiketoiminnan kuluja.


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 1.8.2013 klo 14.15 (CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta, +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, tai Newsroom-sivuiltamme internetistä, ja voit myös seurata meitä Twitterissä: @TLSN_Media.


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan
tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa
mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin
ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi
olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi,
joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.