TeliaSonera myy Nepal Satellite ‑omistuksensa ja keskittyy Nepalissa Ncelliin

TeliaSonera on tehnyt sopimuksen, jonka mukaan se myy epäsuoran omistusosuutensa nepalilaisesta paikallisoperaattorista Nepal Satellitesta takaisin Zhodar Investmentille. Yritysjärjestelyihin ja toimilupien myöntämiseen liittyvän sääntelyllisen ja oikeudellisen ympäristön epävarmuus Nepalissa on vuoden aikana lisääntynyt. Nepal Satelliten oston loppuunvientiä ei tämän vuoksi pidetä sääntelyllisistä syistä mahdollisena.

Sopimuksen ansiosta TeliaSonera voi keskittyä Ncelliin, mikä pienentää liiketoimintariskiä ja yksinkertaistaa TeliaSoneran toimintaa Nepalissa.


Myynnin yhteydessä TeliaSonera kirjaa tappion, joka on suuruudeltaan noin 0,4 miljardia Ruotsin kruunua. Nepal Satelliten toiminta on niin marginaalista, että yhtiön poistuminen konsolidoiduista toiminnoista ei vaikuta konsernitilinpäätökseen.


TeliaSoneran 57 prosentin efektiivinen omistusosuus Nepal Satellitesta on seurausta vuosina 2011 ja 2012 tehdyistä yritysostoista. Hankinnan tarkoituksena oli vahvistaa TeliaSoneran toimintoja Nepalissa täydentävällä brändillä.


Liiketoimi on tarkoitus viedä loppuun kuukauden kuluessa, ja sen pääasiallisina neuvonantajina ovat toimineet Norton Rose Fulbright, K&L Gates ja UBS.


TeliaSoneralla on enemmistöosuus Nepalin suurimmasta matkaviestinoperaattorista Ncellistä, jonka liittymämäärä on noin 10 miljoonaa. Vuonna 2012 Ncellin liikevaihto oli 2,7 miljardia Ruotsin kruunua.Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä,
Twitter @TLSN_Media.


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.


TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2012 TeliaSoneran liikevaihto oli 105 mrd. kruunua, käyttökate 36,1 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 4,59 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com