TeliaSoneran tilinpäätöstiedote 2013 sisältää kertaluonteisia eriä

TeliaSoneran tammi–joulukuun 2013 tilinpäätöstiedote julkaistaan 30.1. Vuoden 2013 viimeisen neljänneksen liiketulokseen vaikuttavat –2 524 milj. kruunun suuruiset kertaluonteiset erät, joista –2 331 milj. kruunua liittyy ei-kassavirtavaikutteisiin arvonalennuksiin, lähinnä liikearvon arvonalennuksiin, ja IT-alustojen romutuksiin.

Yleisen arvonalentumistarkastelun seurauksena TeliaSonera tekee yhteensä 1 168 milj. kruunun ei-kassavirtavaikutteisen arvonalentumiskirjauksen, joka liittyy Tanskan matkaviestin- ja laajakaistatoimintoihin ja Liettuan matkaviestintoimintoihin.


Lisäksi TeliaSonera tekee 598 milj. kruunun ei-kassavirtavaikutteisen arvonalentumiskirjauksen liittyen Kazakstanista tammikuussa 2013 ostettuihin toimintoihin. Kirjaus liittyy lähinnä WiMax-toimintoihin ja perustuu siihen näkemykseen, että ostettujen taajuuksien täysimittainen hyödyntäminen kestää arvioitua kauemmin, koska 4G-toimilupaa ei toistaiseksi ole.


TeliaSonera ilmoitti 16.12.2013 ottavansa käyttöön uuden toimintamallin 1.4.2014. Uuden maapohjaisen rakenteen seurauksena IT-järjestelmien ja -alustojen yhdistämiset tulevat jatkumaan. Yhdessä IT-rakenteen yleisen tarkastelun kanssa tämä johtaa yhteensä 565 milj. kruunun arvoisten vanhentuneiden järjestelmien ja alustojen romutukseen tai alaskirjaukseen, mikä raportoidaan ei-kassavirtavaikutteisina kuluina vuoden 2013 viimeisen neljänneksen tuloksissa.


Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksessa TeliaSonera arvioi, että yleisiin tehostamistoimiin liittyvien henkilövähennysten kustannukset koko vuonna 2013 olisivat 1,4 mrd. kruunua, josta 1,0 mrd. kruunua kirjattiin vuoden ensimmäiselle yhdeksälle kuukaudelle. Vuoden 2013 viimeisen neljänneksen aikana henkilöstövähennysten kustannukset olivat 229 milj. kruunua. Näin ollen henkilöstövähennyksiin liittyvät kustannukset koko vuonna 2013 ovat yhteensä hieman yli 1,2 mrd. kruunua.


TeliaSoneran espanjalainen tytäryhtiö Yoigo solmi 1.8.2013 sopimuksen matkaviestinverkon tukiasemien myymisestä Abertis Telecomille arviolta 6070 milj. euron hintaan (noin 530620 milj. kruunua) vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä. Kauppaan kuuluvien tukiasemien määrä on pienentynyt, ja tästä syystä yhteenlasketut myyntituotot tulevat olemaan noin 4050 milj. euroa (noin 350-440 milj. kruunua). Kauppa saatiin osittain päätökseen vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä, ja sillä oli kassavirtaan 230 milj. kruunun positiivinen vaikutus, josta 179 milj. kruunua raportoidaan myyntivoittona.


Ruotsissa vuoden 2013 lopulla riehuneet neljä suurta myrskyä aiheuttivat ylimääräisiä, viankorjaukseen liittyviä ylläpitokustannuksia, joiden vaikutus Broadband Services Sweden ‑yksikön tuloksiin vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä oli 143 milj. kruunua.


Kertaluonteiset erät, Q4/2013SEK milj.Käyttö-katteeseen kirjatut toistuvat erätKäyttö-katteeseen kirjatut kertaluonteiset erätPostoihin ja arvonalennuksiin kirjatut toistuvat erätPostoihin ja arvonalennuksiin kirjatut kertaluonteiset erätKokonais-vaikutus liike-tulokseen
Tukiasemista Espanjassa saatu myyntivoitto (netto)+179+179
Ei-kassavirta-vaikutteiset IT-romutukset ja -arvonalennukset6762+52488565
Broadband Services Swedenin myrskytuhoihin liittyvät kustannukset143143
Henkilöstö-vähennyksiin liittyvät uudelleen-järjestely-kustannukset229229
Ei-kassavirta-vaikutteinen arvonalennus Kazakstanissa98500598
Ei-kassavirta-vaikutteiset arvonalennukset Tanskassa ja Liettuassa1 1681 168
Yhteensä–31389+522 1562 524

TeliaSoneran tilinpäätöstiedote julkaistaan torstaina 30.1.2014 noin klo 7:00 (CET).


      
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella.
Tiedote on annettu julkaistavaksi 16.01.2014 klo 08.00 (CET).  


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta, +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, tai Newsroom-sivuiltamme internetistä, ja voit myös seurata meitä Twitterissä: @TLSN_Media.


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin
ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi
olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2012 TeliaSoneran liikevaihto oli 105 mrd. kruunua, käyttökate 36,1 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 4,59 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.