TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi–syyskuu 2014

Vakaa tulos


YHTEENVETO KOLMANNESTA VUOSINELJÄNNEKSESTÄ
  • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 2,0 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 0,2 prosenttia ja oli 25 464 milj. kruunua (25 416). Palvelujen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 0,6 prosenttia.
  • Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 0,9 prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja ‑myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 0,2 prosenttia ja oli 9 439 milj. kruunua (9 419). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä pysyi 37,1 prosentissa (37,1).
  • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laski 5,9 prosenttia ja oli 7 266 milj. kruunua (7 721).
  • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 12,2 prosenttia ja oli 4 073 milj. kruunua (4 641), ja osakekohtainen tulos laski 0,94 kruunuun (1,07).
  • Vapaa kassavirta laski 6 387 milj. kruunuun (7 308) käteisvaroilla tehtyjen käyttöomaisuusinvestointien kasvun myötä.
  • Konsernin kehitysnäkymät vuodelle 2014 pysyvät ennallaan.
   
Toimitusjohtaja Johan Dennelindin kommentit


”Liiketoiminnan tulos pysyi vakaana kolmannella neljänneksellä. Palvelujen orgaaninen liikevaihto ja käyttökate pysyivät lähes ennallaan edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, ja käyttökateprosentti oli 37,1 eli sama kuin vuotta aiemmin.


Ruotsissa kuluttajasegmentin tulos pysyi vakaana ja palvelujen liikevaihto kasvoi datapainotteisiin hinnoittelu­­­malleihin siirtymisen ja kiinteän verkon nopeiden laajakaistaliittymien vahvan kysynnän vuoksi. Kuituverkkojen rakentaminen eteni entistä nopeammin kolmannella neljänneksellä, ja 4G-verkkomme kattaa nyt yli 96 prosenttia väestöstä. Ankara kilpailu yritys­puolella vaikuttaa kuitenkin edelleen tulokseemme.


Euroopan alueella on rohkaisevaa, että Suomen liike­toiminnassamme palvelujen liikevaihto kääntyi taas kasvuun ja kannattavuus parani huolimatta matka­viestinnän terminointimaksujen laskusta ja vaikeasta makrotaloudellisesta tilanteesta. Espanjassa laite­myynnin lasku vaikutti edelleen liikevaihdon kasvuun, mutta kannattavuus parani asiakashankinta­kustannus­ten laskun ja datapalvelujen osuuden kasvun ansiosta.


Euraasiassa kannattavuus pysyi vakaana ja liittymä­määrien kasvu nopeutui kaikkien seitsemän markkina-alueemme liittymämäärien nettolisäyksen seuraukse­na. Kazakstanissa palvelujen liikevaihdon kasvu hidas­tui kolmannella vuosineljänneksellä mutta kannattavuus parani kulujen laskun myötä. Kazaksta­nissa tehdään parhaillaan muutoksia johtotasolla hyvän hallintotavan ja liiketoiminnan valvonnan vahvistamiseksi. Lisäksi jatkoimme liiketoiminta­omaisuuden arviointia Euraasi­assa ja, kuten jokin aikaa sitten tiedotimme, teimme sen seurauksena vuosineljänneksen aikana alas­kirjauksen, jolla ei ole kassavirta­vaikutusta.


Syyskuussa pidetyssä Capital Markets Day ‑tapahtu­mas­sa esittelimme tarkemmin strategiaamme Telia­Soneran lähivuosien muutoksesta, jonka tavoitteena on hyödyntää yhtiön mahdollisuudet täysipainoisesti ja valmistautua data-aikakauteen. Saavuttaaksemme tavoitteemme panostamme uusiin kasvu- ja säästö­hankkeisiin.


Lisäksi investoimme vuosina 2015 ja 2016 yhteensä 4–5 mrd. kruunua kasvun edistämiseen ja kilpailu­kykym­me vahvistamiseen pääasiassa nopeuttamalla kuitu­verkon rakentamista Ruotsissa, lanseeraamalla uusia palveluja yritysasiakkaille ja uudistamalla data­verkkoja Euraasiassa. Ruotsissa tavoitteena on kasvattaa Telia­Soneran kuitupalvelujen tavoittamien kotitalouksien määrää 1,1 miljoonasta 1,9 miljoonaan vuoteen 2018 mennessä.


Voimme saavuttaa kestäviä kustannussäästöjä vain luopumalla perinteisistä rakenteista ja selkeyttämällä toimintoja kaikkialla konsernissa. Siksi liiketoiminnan muutokseen investoidaan vuosina 2015 ja 2016 yhteensä 2 mrd. kruunua. Tavoitteena on saavuttaa vuositasolla 2 mrd. kruunun nettosäästöt vuonna 2017.


Vakaan taseen ja luottoluokituksen säilyttäminen on meille tärkeää. Tavoitteenamme on edelleen tarjota houkutteleva tuotto osakkeenomistajille ja vähintään 3 kruunun osakekohtainen osinko tilikausilta 2014 ja 2015 uuden osinkopolitiikkamme mukaisesti.


Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden tuloksen perusteella koko vuoden 2014 kehitys­näkymämme pysyvät ennallaan. Odotamme liikevaihdon paikallisissa valuutoissa olevan hieman pienempi kuin vuonna 2013. Käyttökateprosentin odotamme olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla, ja käyttöomaisuusinvestointien odotamme olevan noin 15 prosenttia liikevaihdosta.”


Tukholmassa 17.10.2014


Johan Dennelind
Toimitusjohtaja


  
Sisältöä koskevat kysymykset

TeliaSonera AB
Investor Relations
SE−106 63 Stockholm, Sweden
Puh. +46 8 504 550 00
www.teliasonera.com


  
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 17.10.2014 klo 7.00 (CET).