Alustava ilmoitus TeliaSoneran suunnittelemasta Tele2-kaupasta

Norjan kilpailuvirasto, Konkurransetilsynet, on tänään ilmoittanut, että se on löytänyt huomautettavaa yrityskaupasta, jolla TeliaSonera ostaisi Tele2:n Norjan-toiminnot. TeliaSoneraperehtyy nyt viranomaisten näkökohtiin ja antaa vastauksensa 22.12. mennessä.

– Meillä ja viranomaisilla on eri näkemykset siitä, mikä on kilpailulle ja asiakkaille hyödyksi. Aiomme nyt tarkastella ilmoitusta huolellisesti ja jatkamme sen jälkeen vuoropuhelua Norjan kilpailuviranomaisen kanssa, sanoo TeliaSoneran Euroopan alueen johtaja Robert Andersson.


TeliaSoneralla on 22.12. asti aikaa vastata Norjan kilpailuviranomaisen esittämiin näkökohtiin. Sen jälkeen viranomainen arvioi tilanteen uudelleen osapuolten vastausten perusteella.


TeliaSonera tiedotti heinäkuussa, että se ostaa Tele2:n Norjan-toiminnot 5,1 mrd. Ruotsin kruunulla. Samanaikaisesti yhtiö sitoutui laajentamaan 4G-verkkoa siten, että se kattaa 98 prosenttia Norjan väestöstä vuoden 2016 loppuun mennessä eli kaksi vuotta velvoitettua aiemmin ­– edellyttäen, että kilpailuviranomainen hyväksyy yritysoston. 4G-verkon nopeampi rakentaminen on mahdollista Tele2:n Norjan-toimintojen ostosta saatavien mittakaavaetujen ansiosta.


TeliaSonera julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 1.12.2014 klo 12.10.


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta, +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, tai Newsroom-sivuiltamme internetistä, ja voit myös seurata meitä Twitterissä: @TLSN_Media.


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi,joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2013 TeliaSoneran liikevaihto oli 101,7 mrd. kruunua, käyttökate 35,6 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 3,46 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.