TeliaSonera ja Telenor yhdistävät toimintonsa Tanskassa

TeliaSonera ja Telenor ovat solmineet sopimuksen Tanskan-toimintojensa yhdistämisestä uudeksi yhteisyritykseksi, josta kumpikin osapuoli omistaa 50 prosenttia. Uusi yhteisyritys muodostaa vahvan matkaviestinoperaattorin, joka pystyy lisäämään investointeja verkkoihin ja siten parantamaan asiakkaille tarjottavaa palvelua.

 – Yhteisyrityksen perustaminen Telenorin kanssa on meille välttämätön ja luonnollinen askel, joka pohjautuu olemassa olevaan verkkoyhteistyöhömme. Yhdistämällä voimamme turvaamme investoinnit Tanskassa, mistä hyötyvät asiakkaidemme lisäksi koko tanskalainen yhteiskunta, sanoo TeliaSoneran Euroopan alueen johtaja Robert Andersson.
  
Uuden yhtiön yhteenlaskettu matkaviestinliittymien määrä on noin 3,5 miljoonaa. Liiketoimen seurauksena syntyy vahva operaattori, jolla on noin 40 prosentin osuus matkaviestinliittymistä Tanskan markkinoilla, yli 9 mrd. Tanskan kruunun liikevaihto ja merkittäviä synergiaetuja.

   
Tanskan televiestintämarkkinoilla on jo jonkin aikaa ollut selvästi tarvetta yhdentymiselle, koska operaattoreilla on jatkuvasti liikevaihto- ja kannattavuuspaineita, mikä on rajoittanut investointi- ja innovointimahdollisuuksia. Telenor ja TeliaSonera ovat tehneet yhteistyötä Tanskassa vuodesta 2012, jolloin yhtiöt aloittivat matkaviestinverkon yhteiskäytön. Molemmat osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että riippumaton yhteisyritys on strategisesti paras tapa hyödyntää synergiaetuja ja luoda arvoa.

   
– Kilpailu Tanskassa on ankaraa ja aiheuttaa jatkuvasti paineita liikevaihdon kasvulle ja kannattavuudelle, mikä tekee yhdentymisestä väistämätöntä. Yhteisyrityksestä tulee vahva operaattori, kun Telenorin ja TeliaSoneran Tanskan-toimintojen omaisuus ja asiakaskunnat yhdistetään. Voimme tarjota  asiakkaillemme korkealaatuisen verkon erinomaisine yhteyksineen ja parhaimman asiakaskokemuksen Tanskassa, sanoo Telenorin Euroopan alueen johtaja Kjell Morten Johnsen.

 
Tehokkuushyödyt
Kahden liiketoiminnan yhdistämisen tavoitteena on saada aikaan vähintään 800 milj. Tanskan kruunun vuosittaiset tehokkuushyödyt, joiden vaikutus näkyy täysimääräisesti vuodesta 2019 alkaen. Eniten synergiaetuja arvellaan saavutettavan jakelun, myynnin ja markkinoinnin, asiakaspalvelukeskusten, hallintokulujen sekä verkkojen ja tietotekniikan alueilla. Integrointikustannusten arvellaan olevan yhteensä 800 milj. Tanskan kruunua vuosina 2015–2017.
 
Asiakkaiden saama hyöty
TeliaSonera ja Telenor ovat molemmat yhtiöitä, jotka ovat halukkaita investoimaan ja joita pidetään teknologiajohtajina televiestinnässä, joten niiden yhdistyminen tuo merkittäviä etuja kuluttaja-asiakkaille Tanskassa. Yhteisyritys tarjoaa laajemman jakeluverkon sekä parhaimmat yhteydet verkon peittoalueen koolla ja suorituskyvyllä mitattuna. Toimintojen yhdistämisen jälkeen yhteisyrityksen on lisäksi helpompi tehdä investointeja houkutteleviin ja käyttäjäystävällisiin palveluihin. Näiden kahden yhtiön kiinteiden verkkojen ja palvelujen yhdistämisen ansiosta Tanskan kuluttaja- ja yritysasiakkaat saavat entistä paremman laajakaistapalvelujen tarjoajan.
 
Hallintomalli
Uuden yhteisyrityksen hallituksen jäsenet tulevat olemaan tasapuolisesti Telenorista ja TeliaSonerasta. Hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista kumpikin osapuoli nimittää kolme. Osapuolet nimittävät hallituksen puheenjohtajan yksimielisesti.
 
Yhteisyrityksen toimitusjohtajan rekrytointiprosessi aloitetaan, ja yhtiöt uskovat löytävänsä oikean henkilön tehtävään.
 
Arvon määritys
Telenor ja TeliaSonera ovat samaa mieltä siitä, että yhtiöiden Tanskan-toimintojen yritysarvot ovat pitkälti yhtä suuret, ja tästä syystä sopimus perustuu samansuuruisiin omistusosuuksiin. Erot nettovelassa ja muutokset käyttöpääomassa sopimuksen allekirjoittamisen ja sen päätökseen saattamisen välillä selvitetään käteismaksulla.
 
Aikataulu
Telenor ja TeliaSonera ovat sopineet liiketoimen tärkeimmistä ehdoista. Liiketoimi edellyttää Euroopan komission hyväksyntää. Osapuolet odottavat saavansa EU:n hyväksynnän ja voivansa saattaa liiketoimen päätökseen vuoden 2015 aikana. Liiketoiminnot säilyvät erillisinä ja itsenäisinä siihen asti kun liiketoimi on saatettu päätökseen.
 
Puhelinkonferenssi analyytikoille ja median edustajille klo 9.00 CET
TeliaSonera ja Telenor kutsuvat Sinut puhelinkonferenssiin TeliaSoneran talous- ja rahoitusjohtaja Christian Luigan ja Telenorin talous- ja rahoitusjohtaja Olav Aan kanssa.

Puhelinnumero: +44 (0) 2071 928000

Koodi: 44826589

Voit myös kuunnella puhelinkonferenssin jälkikäteen 8.12.2014 asti.

Puhelinnumero: +44 (0) 1452 55 00 00

Koodi: 44826589
 
Lehdistötilaisuus Tanskassa klo 11.30 CET
TeliaSonera ja Telenor kutsuvat Sinut lehdistötilaisuuteen, jossa esiintyvät TeliaSoneran Euroopan alueen johtaja Robert Andersson ja Telenorin Euroopan alueen johtaja Kjell Morten Johnsen.
   
Paikka: Radisson Blu, Amager Boulevard 70, Kööpenhamina


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 3.12.2014 klo 08.00 (CET).