Hélène Barnekow nimitetty kaupalliseksi johtajaksi

Hélène Barnekow on nimitetty Senior Vice Presidentiksi ja kaupalliseksi johtajajaksi (CCO) johtamaan konsernitasoista Kaupalliset asiat -toimintoa TeliaSoneran uudessa organisatiossa, joka astuu voimaan 1.4. Hélène Barnekow vastaa keskeisten kaupallisten asioiden edistämisestä, ja hänestä tulee TeliaSoneran johtoryhmän jäsen.

– Olen iloinen siitä, että saamme Hélène Barnekowin TeliaSoneraan. Hän suhtautuu antaumuksella tietotekniikkaan ja televiestintään, ja hän tuo mukanaan laajaa kokemusta johtotehtävistä isoissa kansainvälisissä organisaatioissa, jotka panostavat vahvasti brändiin, asiakaslähtöisyyteen ja innovointiin, sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja Johan Dennelind.


Hélène Barnekow tulee vastaamaan konsernitasoisen Kaupalliset asiat ‑toiminnon käynnistämisestä, jolla on vastuu TeliaSoneran globaaleista tuotteista, liiketoiminnoista ja laitteista sekä brändiarkkitehtuurista ja asiakaskokemuksesta. Hänestä tulee myös konsernitasoiseen Kaupalliset asiat ‑toimintoon sijoittuvan TeliaSonera International Carrierin hallituksen jäsen.


Konsernitasoinen Kaupalliset asiat ‑toiminto antaa myös tukea kaikille markkinoille tarjoten kaupallista asiantuntemusta ja jakaen parhaita käytäntöjä ja tuoden TeliaSonera parhaat puolet kaikkien asiakkaidemme ulottuville.


– Vaikutuksemme ulottuu miljooniin asiakkaisiin joka päivä. Hélènellä ja hänen tiimillään tulee olemaan keskeinen asema, kun varmistetaan yhteinen ja johdonmukainen toteutus ja brändikokemus kaikille asiakkaillemme – kaikilla markkinoillamme, toteaa Johan Dennelind.


Hélène Barnekow on 49 vuotias, ja hänellä on usean vuoden kokemus matkaviestintä- ja IT-liiketoiminnasta. Viimeksi hän on toiminut Worldwide Field & Partner Marketingin johtajana EMC:llä Bostonissa. Hélène Barnekowista tulee TeliaSoneran johtoryhmän jäsen, ja hän raportoi Johan Dennelindille. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 1.4.


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 14.2.2014 klo 10.45 (CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, Twitter @TLSN_Media.


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.


TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2013 TeliaSoneran liikevaihto oli 101,7 mrd. kruunua, käyttökate 35,6 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 3,46 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.