Christian Luiga nimitetty talous- ja rahoitusjohtajaksi

Vt. talous- ja rahoitusjohtaja Christian Luiga on tänään nimitetty TeliaSoneran talous- ja rahoitusjohtajaksi.

– Voin ilokseni ilmoittaa, että Christian Luiga on ottanut vastaan TeliaSoneran talous- ja rahoitusjohtajan tehtävän. Christian on toiminut vt. talous- ja rahoitusjohtajana viimeiset neljä kuukautta ja hoitanut tehtävää erinomaisesti. Christian tuntee toimintamme erittäin hyvin, ja hänellä on hyvät valmiudet osallistua TeliaSoneran tulevaisuuden rakentamiseen. Hän on myös tullut tunnetuksi sijoittajiemme keskuudessa vt. talous- ja rahoitusjohtajana, sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja Johan Dennelind.


Christian Luiga tuli TeliaSoneran palvelukseen vuonna 2009 ja on toiminut vt. talous- ja rahoitusjohtajana marraskuusta 2013 lähtien. Aiemmin hän on toiminut talous- ja rahoitusjohtajana pörssinoteeratuissa Teleca AB- ja Framfab AB ‑yhtiöissä.
  


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 11.4.2014 klo 11.20 (CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, Twitter @TLSN_Media.


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.


TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2013 TeliaSoneran liikevaihto oli 101,7 mrd. kruunua, käyttökate 35,6 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 3,46 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.