TeliaSonera käyttää osakkeiden takaisinostovaltuutuksensa täyttääkseen pitkäaikaisen kannustinohjelmansa 2011–2014 mukaiset sitoumukset

TeliaSonera käyttää osakkeiden takaisinostovaltuutuksensa täyttääkseen pitkäaikaisen kannustinohjelmansa 2011–2014 mukaiset sitoumukset.

Yhtiön hallitus on tänään päättänyt käyttää 2.4.2014 pidetyssä yhtiökokouksessa saamansa valtuutuksen omien osakkeiden takaisinostoon. Täyttääkseen vuoden 2011 yhtiökokouksessa hyväksytyn pitkäaikaisen kannustinohjelman 2011–2014 mukaiset sitoumukset hallitus päätti ostaa takaisin enintään 140 000 osaketta. Takaisinostot tapahtuvat 24.–29.4.2014 välisenä aikana. Takaisinostot tapahtuvat Tukholman pörssissä (Nasdaq OMX Stockholm) hintaan, joka on kulloinkin korkeimman ostokurssin ja alimman myyntikurssin välillä. TeliaSoneralla on yhteensä 4 330 084 781 rekisteröityä osaketta. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.     

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 22.4.2014, klo 17.00 CET.


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, Twitter @TLSN_Media.


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.