TeliaSoneran yhtiökokous 2.4.2014

Tämänpäiväinen TeliaSonera AB:n yhtiökokous päätti seuraavasti:

Yhtiökokous hyväksyi vuoden 2013 tuloslaskelman ja taseen.


Yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 3,00 Ruotsin kruunua osakkeelta ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 7.4.2014. Tällä täsmäytyspäivällä osingonmaksun Euroclearin kautta arvioidaan tapahtuvan 10.4.2014.


Yhtiökokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden tilivuodelta 2013. Yhtiökokous myönsi toimitusjohtajille Johan Dennelind ja Per-Arne Blomquist vastuuvapauden tilivuodelta 2013. Yhtiökokous ei myöntänyt toimitusjohtaja Lars Nybergille vastuuvapautta tilivuodelta 2013.


Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo, Mats Jansson, Mikko Kosonen, Nina Linander, Martin Lorentzon, Per-Arne Sandström ja Kersti Strandqvist. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Marie Ehrling ja varapuheenjohtajaksi Olli-Pekka Kallasvuo.


Hallituksen jäsenille hyväksyttiin seuraavat palkkiot: puheenjohtajalle 1 240 000 kruunua (1 200 000), varapuheenjohtajalle 750 000 kruunua (ei muutosta) ja kaikille muille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole yhtiön palveluksessa, 470 000 kruunua kullekin (450 000). Lisäksi hyväksyttiin seuraavat palkkiot työstä hallituksen valiokunnissa: hallituksen tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 150 000 kruunua (ei muutosta) ja muille tilintarkastusvaliokunnan jäsenille kullekin 100 000 kruunua (ei muutosta), yritysvastuu- ja etiikkavaliokunnan puheenjohtajalle 150 000 kruunua (ei muutosta) ja muille yritysvastuu- ja etiikka-valiokunnan jäsenille kullekin 100 000 kruunua (ei muutosta) sekä hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 65 000 kruunua (ei muutosta) ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille kullekin 45 000 kruunua (ei muutosta).


Tilintarkastajien lukumääräksi vahvistettiin yksi, ja Deloitte AB valittiin vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.


Nimitysvaliokuntaan valittiin uudelleen seuraavat jäsenet: Magnus Skåninger (Ruotsin valtio), Kari Järvinen (Solidium Oy Suomen valtion puolesta), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Per Frennberg (Alecta) ja Marie Ehrling (hallituksen puheenjohtaja).


Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ylimmän johdon palkkoja ja palkkioita koskevista periaatteista.


Yhtiökokous valtuutti hallituksen ostamaan yhtiön omia osakkeita yhdellä tai useammalla kerralla ennen vuoden 2015 varsinaista yhtiökokousta. Osakkeita voidaan ostaa Tukholman pörssistä (Nasdaq OMX Stockholm) ja/tai Helsingin pörssistä (Nasdaq OMX Helsinki) tai kaikille osakkeenomistajille suunnatun ostotarjouksen mukaisesti, ja takaisinostettavien osakkeiden määrä voi olla korkeintaan 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.


Yhtiökokous päätti pitkäaikaisen kannustinohjelman toteuttamisesta vuosille 2014–2017 ja ohjelmaan liittyvistä suojausjärjestelyistä. Ohjelman piiriin voi kuulua noin 200 avainhenkilöä.


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 2.4.2014 klo 19.00 (CET).