Uuden sukupolven teleoperaattori luodaan uusilla säästöillä ja kasvuhankkeilla sekä uudistetulla osingonjakopolitiikalla

TeliaSoneran tämänvuotinen Capital Markets Day -tapahtuma järjestetään tänään. Tapahtumassa keskitytään esittelemään niitä muutoksia, joihin TeliaSoneran on ryhdyttävä voidakseen hyödyntää koko potentiaalinsa. Näitä ovat mm. uudet kasvu- ja säästöhankkeet. Uuden osingonjakopolitiikan mukaan tavoitteena on jakaa osinkoa tilikausilta 2014 ja 2015 vähintään 3 kruunua osakkeelta.

– Ilmoitamme tänään, että TeliaSonera investoi kasvuun ydinliiketoiminnoissaan Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian viemiseen seuraavalle tasolle mobiili-internetin kasvavan kysynnän avulla sekä ydinliiketoimintaamme täydentäviin ja vahvistaviin alueisiin. Lisäksi investoimme tuotevalikoimien ja järjestelmien yksinkertaistamiseen ja sitä kautta yleisen kilpailukykymme parantamiseen. Näiden hankkeiden tavoitteena on säilyttää markkinaosuutemme tai kasvattaa niitä ja saavuttaa kestäviä kustannussäästöjä osakkeenomistajille maksettavista osingoista tinkimättä, sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja Johan Dennelind.


TeliaSoneran ydintoimintojen käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan tulevaisuudessa noin 15 prosenttia palvelujen liikevaihdosta. Lisäksi TeliaSonera investoi vuosina 2015 ja 2016 yhteensä jopa 6–7 mrd. kruunua seuraaviin kahteen alueeseen:


1)    Kilpailukyvyn parantamiseksi ja kustannusten alentamiseksi teemme yhteensä 2 mrd. kruunun käyttöomaisuusinvestoinnit liiketoiminnan transformaatioon vuosina 2015 ja 2016, jotta saavutamme vuoden 2017 aikana 2 mrd. kruunun suuruiset nettosäästöt vuositasolla.


2)    Teemme jopa 4–5 mrd. kruunun käyttöomaisuusinvestoinnit uusiin kasvuhankkeisiin vuosina 2015 ja 2016. Tärkeimmät hankkeet ovat kuituverkon laajentaminen Ruotsissa, uudet yritysasiakkaille suunnatut tarjoomat sekä Euraasian dataverkkojen uudistaminen. Ruotsissa tavoitteena on lisätä niiden kotitalouksien määrää, joiden saatavilla TeliaSoneran kuitupalvelut ovat, 1,1 miljoonasta 1,9 miljoonaan vuosina 2014–2018.


Yhtiön hallitus on päättänyt, että uuden osingonjakopolitiikan mukaan tavoitteena on jakaa osinkoa tilikausilta 2014 ja 2015 vähintään 3 kruunua osakkeelta. Yhtiön tavoitteena on edelleen vakaa pitkäaikainen luottoluokitus (A- – BBB+). Hallituksen lopullinen osingonjakoehdotus ilmoitetaan vuoden 2014 tilinpäätöstiedotteessa, joka julkaistaan 29.1.2015.


TeliaSoneran koko vuotta 2014 koskevat näkymät pysyvät ennallaan: ”Liikevaihdon paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä arvioidaan jäävän hieman pienemmäksi kuin vuonna 2013. Valuuttakurssivaihtelut saattavat vaikuttaa olennaisesti Ruotsin kruunuissa ilmoitettuihin lukuihin. Käyttökateprosentin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan pysyvän suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2013. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan noin 15 prosenttia liikevaihdosta, kun toimilupa- ja taajuusmaksuja ei oteta huomioon.”