TeliaSoneran tilinpäätöstiedote 2014 sisältää kertaluonteisia eriä

TeliaSoneran tammi-joulukuun 2014 tilinpäätöstiedote julkaistaan 29.1.2015. Vuoden 2014 viimeiselläneljänneksellä liiketulokseen vaikuttavat –2 232 milj. kruunun suuruiset kertaluonteiset erät, joista eikassavirtavaikutteistenerien osuus on nettoarvoltaan –1 973 milj. kruunua.

Vuosittaisen arvonalentumistarkastelun seurauksena TeliaSonera kirjaa yhteensä 1 465 milj. kruunun ei-kassavirtavaikutteisen arvonalennuksen liikearvosta ja muista omaisuuseristä Tadžikistanissa, Georgiassa ja Moldovassa. Taloudellinen epävarmuus näissä kolmessa maassa on vaikuttanut pitkän aikavälin näkemykseemme toimintojen arvosta.


Lisäksi TeliaSonera tekee 381 milj. kruunun ei-kassavirtavaikutteisen arvonalentumiskirjauksen liittyen Kazakstanissa tammikuussa 2013 ostettuihin WiMax-toimintoihin. TeliaSonera kirjasi vuoden 2013 lopussa arvonalennuksen näihin toimintoihin liittyvistä taajuuksista. Liikearvosta ja jäljellä olevista pitkäaikaisista varoista kirjataan arvonalennus vuoden 2014 lopussa, koska 4G-toimilupaa ei edelleenkään ole, ja WiMax-liiketoiminnan tuloksen vuoksi.


TeliaSoneran IT-alustaa on sopeutettu edelleen tukemaan TeliaSoneran yhdentymisstrategiaa. Tämä johtaa tasearvoltaan yhteensä 270 milj. kruunun arvoisten vanhentuneiden järjestelmien ja alustojen romutukseen tai arvonalennukseen, mikä raportoidaan ei-kassavirtavaikutteisina kuluina.


Muut kertaluonteiset kulut, jotka liittyvät lähinnä henkilöstövähennyksiin ja verkon purkamiseen Tanskassa, ovat yhteensä 116 milj. kruunua.


Kertaluonteiset erät, Q4/2014SEK milj.Käyttö­katteeseen kirjatut kertaluonteiset erätPostoihin ja arvonalennuksiin kirjatut kertaluonteiset erätKokonais­vaikutus liike­tulokseen
Ei-kassavirta­vaikutteiset arvonalennukset Tadžikistanissa, Georgiassa ja Moldovassa –1 465–1 465
Kazakstanin WiMax-toimintoihin liittyvät ei-kassa­virtavaikutteiset arvonalennukset –381–381
Ei-kassavirta­vaikutteiset IT-romutukset ja ‑arvonalennukset–88–182–270
Muut kertaluonteiset kulut –107–9–116
Yhteensä–195–2 037–2 232

TeliaSoneran tilinpäätöstiedote julkaistaan torstaina 29.1.2015 noin klo 7.00 (CET).


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 16.1.2015, klo 13.00 (CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta, +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, tai Newsroom-sivuiltamme internetistä, ja voit myös seurata meitä Twitterissä: @TLSN_Media.


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.


 
TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2013 TeliaSoneran liikevaihto oli 101,7 mrd. kruunua, käyttökate 35,6 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 3,46 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.