Sören Abildgaard on nimitetty yhdistetyn Group Commercial–Group Technology yksikön vt. Johtajaksi

TeliaSoneran ilmoitettua äskettäin muuttavansa strategista painopistettään ja kehittävänsä toimintojaan Euroopan ja Ruotsin alueilla uuden, yhdistetyn Group Commercial–Group Technology yksikön vt. johtajaksi on nimitetty Sören Abildgaard.

Telia Denmarkin toimitusjohtajana tällä hetkellä toimiva Sören Abildgaard tulee yhdistetyn yksikön vt. johtajana kuulumaan TeliaSonera-konsernin johtoryhmään. Sören Abildgaard toimii myös kaupallisena johtajana ja edustaa Group Commercial- ja Group Technology yksiköitä konsernin johtoryhmässä 8.10. alkaen. Uusi, yhdistetty yksikkö aloittaa toimintansa 1.1.2016.
   
Telia Denmarkin Enterprise-yksikön johtaja Morten Bentzen aloittaa Telia Denmarkin toimitusjohtajana 8.10.
   
Erik Hallberg, joka aiemmin toimi Euraasian alueen johtajana, on nimitetty uuden Global Businesses yksikön johtajaksi. Global Businesses tulee olemaan osa yhdistettyä Group Commercial–Group Technology yksikköä. Erik Hallberg raportoi aluksi TeliaSoneran toimitusjohtaja Johan Dennelindille.
    
– Yhdistetty Group Commercial–Group Technology yksikkö on avainasemassa, jotta voimme onnistua kaupallisessa erinomaisuudessa, teknologisessa johtajuudessa ja muutosohjelmassamme. Meillä on vahva tiimi, ja olen todella iloinen nähdessäni lahjakkaiden ihmisten astuvan esiin, sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja Johan Dennelind.
    
– Sörenillä on erinomaista kokemusta liiketoiminnasta, ja olen vakuuttunut siitä, että hän tulee tekemään loistavaa työtä yhdistetyn yksikön vt. johtajana ja myöhemmin kaupallisena johtajana. Erikin tausta ja kokemus ovat ihanteelliset kansainvälisen liiketoimintamme kehittämistä ajatellen, sillä toimialan muuttaminen on tärkeä osa tavoitteitamme. Mortenille taas toivotan kaikkea hyvää Tanskan-toimintojemme johdossa, Johan Dennelind jatkaa.
    
Yhdistetyn Group Commercial–Group Technology yksikön johtajan rekrytointi on käynnissä.
    
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 8.10.2015, klo 09.00 (CET).
       
Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, Twitter @TeliaSoneraAB.
        
Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.
   

  
        
TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2014 TeliaSoneran liikevaihto oli 101,1 mrd. kruunua, käyttökate 35,2 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 3,35 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan Nasdaq:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.