TeliaSonera toteuttaa uutta strategiaa – Teo ja Omnitel yhdistävät voimansa

TeliaSonera toteuttaa uutta strategista painopistettään yhdistämällä kaksi liettualaista tytäryhtiötään. Kiinteän verkon operaattori Teo ja matkaviestinoperaattori Omnitel ovat päättäneet yhdistää voimansa, mikä vahvistaa TeliaSoneran ydinliiketoimintaa Pohjoismaiden ja Baltian alueella

– Kuluttajat eivät tee enää eroa kiinteän ja mobiiliverkon välillä, ja yhdistettyjen palveluvalikoimien kysyntä kasvaa tasaisesti. Teon ja Omnitelin yhdistyminen luo johtavan täyden palvelun televiestintäoperaattorin ja vahvistaa markkina-asemaa, sillä se tuo selkeitä synergiaetuja ja mahdollistaa entistä paremman palveluvalikoiman tarjoamisen asiakkaille, sanoo Teon hallituksen puheenjohtaja Robert Andersson.
   
Teo ostaa Omnitelin 220 milj. euron velattomaan kauppahintaan, ja arvioimme saavamme yhdistymisestä vuositasolla noin 10 milj. euron synergiaedut, kun se on täysin toteutettu. Omnitelin koko vuoden 2014 tulosten perusteella laskettuna ostohinta vastaa yritysarvo/käyttökate-kerrointa 7,8x tai noin kerrointa 5,7x, jos otetaan huomioon arvioidut synergiaedut. KPMG on antanut Teon hallitukselle lausunnon arvostuksen kohtuullisuudesta kaupan yhteydessä.
   
Teo käyttää yritysostoon ulkopuolista rahoitusta, ja TeliaSoneran omistusosuus Teosta on kaupan toteutumisen jälkeen edelleen 88,15 prosenttia. Yritysoston odotetaan toteutuvan viimeistään vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä.


  
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 6.10.2015, klo 08.00 (CET).

    
Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, @TeliaSoneraAB.
   
Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

   
TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2014 TeliaSoneran liikevaihto oli 101,1 mrd. kruunua, käyttökate 35,2 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 3,35 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan Nasdaq:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.