TeliaSoneran kommentti hallitukselle osoitettuun avoimeen kirjeeseen

Tänään on julkaistu yhdysvaltalaisen rahaston TeliaSoneran hallitukselle osoittama avoin kirje, jossa rahasto väittää TeliaSoneran osakkeita myytävän lyhyeksi. Rahasto esittää vakavaa kritiikkiä yhtiötä kohtaan. TeliaSonera ei yhdy johtopäätöksiin ja haluaa ilmoittaa seuraavaa:


  • Aiemman ilmiotuksensa mukaisesti TeliaSonera auttaa kaikin tavoin Ruotsissa, Alankomaissa ja Yhdysvalloissa meneillään olevissa tutkimuksissa. TeliaSonera on mahdollisimman avoin ja läpinäkyvä listautumisvaatimusten ja menossa olevien selvitysten suhteen.

  • Yhdysvaltain viranomaiset eivät ole toistaiseksi esittäneet TeliaSoneralle mitään vaateita. Ainoastaan jos ja kun mahdollisia vaateita esitetään voidaan tilinpäätökseen tehdä varauksia.

  • TeliaSoneran tilinpäätös laaditaan kansainvälisten IFRS-standardien mukaisesti.Tilinpäätöksen tarkastaa Deloitte IAS-standardien mukaisesti, ja vuonna 2014 tilintarkastajat eivät ole esittäneet siihen muutoksia.


     
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella.
Tiedote on annettu julkaistavaksi 15.10.2015 klo 14.15 (CET).
  
Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta, +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, tai Newsroom-sivuiltamme internetistä, ja voit myös seurata meitä Twitterissä: @TLSN_Media.


    
Tulevaisuutta koskevat lausumat. Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.
    


TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2014 TeliaSoneran liikevaihto oli 101,1 mrd. kruunua, käyttökate 35,2 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 3,35 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan Nasdaq:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.