TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi–syyskuu 2015

YHTEENVETO KOLMANNESTA VUOSINELJÄNNEKSESTÄ  • Liikevaihto kasvoi 6,3 prosenttia ja oli 27 029 milj. Ruotsin kruunua (25 417). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 2,4 prosenttia. Palvelujen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 0,5 prosenttia.

  • Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 0,9 prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja  myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 3,1 prosenttia ja oli 9 730 milj. kruunua (9 439). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 36,0 prosenttiin (37,1).

  • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 3,0 prosenttia ja oli 7 486 milj. kruunua (7 266).

  • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kasvoi 12,7 prosenttia ja oli 4 589 milj. kruunua (4 073), ja osakekohtainen tulos nousi 1,06 kruunuun (0,94).

  • Vapaa kassavirta laski 4 699 milj. kruunuun (6 387). Lasku selittyy pääasiassa MegaFonin osinkojen pienenemisellä, koska yhtiö aikoo maksaa osinkoja kahdessa erässä vuonna 2015.

  • Konsernin kehitysnäkymiä vuodelle 2015 on tarkistettu: käyttökatteen ennen kertaluonteisia eriä paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä odotetaan jäävän hieman vuoden 2014 tasoa pienemmäksi.


YHTEENVETO ENSIMMÄISESTÄ YHDEKSÄSTÄ KUUKAUDESTA  • Liikevaihto kasvoi 7,9 prosenttia ja oli 80 186 milj. Ruotsin kruunua (74 328). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 1,8 prosenttia. Palvelujen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 1,0 prosenttia.

  • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus pysyi ennallaan ja oli 11 561 milj. kruunua (11 563), ja osakekohtainen tulos oli 2,67 kruunua (2,67).

  • Vapaa kassavirta kasvoi 13 859 kruunuun (11 412) pääasiassa Turkcellin osinkojen seurauksena.Toimitusjohtaja Johan Dennelindin
kommentit


”Kolmannella neljänneksellä Ruotsin ja Euroopan ydinliiketoimintojemme tulos oli rohkaiseva: käyttökatteen orgaaninen kasvu kääntyi positiiviseksi kummallakin alueella. Euraasiassa makrotalouden paineet ja kova kilpailu vaikuttivat toimintoihin etenkin Kazakstanissa, mutta Nepalissa tulos oli jälleen vahva.


Ruotsissa jatkamme ylivoimaisuuteen perustuvaa verkkostrategiaa ja aiomme tänä vuonna investoida yli 6 mrd. kruunua pääosin kuitu- ja 4G-verkkoihin. Strategian positiiviset vaikutukset alkavat näkyä, sillä palvelujen liikevaihdon orgaaninen kasvu parani 1 prosenttiin. Kasvua tukivat matkaviestin-, laajakaista- ja TV-liittymien keskimääräisen kuukausituoton kasvu ja uusien kuituliittymien suuri määrä. Kuluttaja­segmentissä kasvu pysyi terveenä ja yritys­segmentissä paineet hellittivät hieman. Palvelujen liikevaihdon kasvun ja hyvän kulukurin myötä käyttökate­prosentti kasvoi lähes prosenttiyksikön edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.


Norjassa hankitun Tele2-liiketoiminnan integrointi etenee suunnitellusti. Kokonaisuutena tulos oli vakaa, ja sitä tukivat hyvä orgaaninen kasvu ja synergiaetujen vaikutusten jatkuminen. Lisäksi tulokset paranivat kaikissa kolmessa Baltian maassa. Jatkamme tarjontamme kehittämistä Baltiassa, mistä on osoituksena mm. äskettäin ilmoittamamme Teon ja Omnitelin liiketoimintojen yhdistäminen Liettuassa.


Syyskuun alkupuolella ilmoitimme päätöksestämme perua TeliaSoneran ja Telenorin liiketoimintojen yhdistäminen Tanskassa, koska yhtiöt eivät päässeet Euroopan komission kanssa yhteisymmärrykseen yhdistymisen ehdoista. Nähdäksemme tuotot eivät vieläkään ole riittävällä tasolla, ja etsimme yhä keinoja parantaa toimintojen kannattavuutta Tanskassa.


Käyttökateprosenttiin kohdistuneet lisäpaineet Kazakstanissa vaikuttivat Euraasian alueen kokonaistulokseen. Kazakstanissa hintakilpailu on kovaa, ja kannattavuuteen vaikuttivat myös yhteenliittämiskulujen nousu, joka johtui oman verkon ulkopuolisen liikenteen kasvusta tuotelanseerausten seurauksena. Olemme ryhtyneet toimiin vaikutuksen lieventämiseksi, mutta kehityksen odotetaan jatkuvan samansuuntaisena lyhyellä aikavälillä. Nepalissa onnistuimme keväällä sattuneen maanjäristyksen vaikutusten hallinnassa erinomaisesti ja kolmannella vuosineljänneksellä tuloksemme pysyi vakaana.


Jatkamme TeliaSoneran kehittämistä tulevaisuutta ajatellen. Tarkensimme äskettäin prioriteettejamme ja päätimme siirtää painopisteen Eurooppaan ja Ruotsiin ja vähentää toimintoja Euraasiassa. Kahden viime vuoden aikana olemme panostaneet vahvasti etenkin hallinnon ja yritysvastuutyön parantamiseen Euraasian toiminnoissa. Nähdäksemme selvää parannusta on tapahtunut ja tulevat omistajat voivat jatkaa tätä kehitystyötä. Vetäytyminen Euraasian alueelta on jo alkanut, ja tulemme tiedottamaan prosessin etenemisestä.


Neljännellä vuosineljänneksellä odotamme myönteisen kehityksen jatkuvan sekä Ruotsissa että Euroopan alueella mutta haasteiden jatkuvan Euraasiassa ja etenkin Kazakstanissa. Tarkistamme koko vuoden näkymiä ja odotamme orgaanisen käyttökatteen paikallisissa valuutoissa jäävän hieman edellisvuoden tasoa pienemmäksi ja käyttöomaisuusinvestointien olevan n. 17 mrd. kruunua. Luvuissa ei ole huomioitu Norjan toimintojen synergiatavoitetta, jonka nostimme viime neljänneksellä 700 milj. kruunuun vuodelta 2015. Täyden synergiaedun odotamme saavuttavamme vuonna 2016.”


Tukholmassa 20.10.2015


Johan Dennelind
Toimitusjohtaja


Sisältöä koskevat kysymykset
TeliaSonera AB

www.teliasonera.com/investors
Puh. +46 8 504 550 00
www.teliasonera.com
   
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 20.10.2015 klo 7.00 (CET).