TeliaSonera myy omistusosuutensa Ncellista

TeliaSonera on sopinut myyvänsä 60,4 prosentin omistusosuutensa nepalilaisesta operaattoristaNcellista Axiatalle, yhdelle Aasian suurimmista televiestintäkonserneista, 1 030 milj. Yhdysvaltaindollarin velattomaan kauppahintaan. Samalla TeliaSonera purkaa taloudelliset intressinsä 20prosentin paikalliseen omistukseen ja saa siitä noin 48 milj. dollaria. Liiketoimet ovat riippuvaisiatoisistaan.

– Syyskuussa ilmoitimme, että tavoitteemme on vähentää läsnäoloamme seitsemällä Euraasian markkina-alueellamme ja keskittää toimintamme Pohjoismaihin ja Baltiaan uuden TeliaSoneran luomiseen tähtäävän strategian mukaisesti. Olen erittäin tyytyväinen voidessani nyt ilmoittaa tästä ensimmäisestä askeleesta TeliaSoneran uudistamisessa. Olen myös iloinen siitä, että uusi omistaja on Axiata. On huojentavaa, että omistautuneet työntekijämme ovat hyvissä käsissä, kun Ncellia viedään seuraavalle tasolle, sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja Johan Dennelind.
 
Axiatalla on yli 260 miljoonaa asiakasta ja 25 000 työntekijää. Ncell täydentää Axiatan Aasian televiestintäomistuksia, joihin kuuluvat toiminnot Malesiassa, Indonesiassa, Sri Lankassa, Bangladeshissa, Kambodžassa, Intiassa, Singaporessa ja Pakistanissa. Malesian pörsiin listattu Axiata on hyvämaineinen yhtiö, jonka toiminta keskittyy vahvasti Etelä-Aasiaan ja joka on myös toimintamaidensa kehitystä edistävä pitkäaikainen investoija.
 
Yritysmyynti koostuu kahdesta toisistaan riippuvasta liiketoimesta.
 
TeliaSonera myy 60,4 prosentin suoran omistusosuutensa Axiatalle 1 030 milj. Yhdysvaltain dollarin velattomaan kauppahintaan, joka vastaa yritysarvo/käyttökate-kerrointa 5,0x liukuvan 12 kuukauden perusteella. Ncellin nettokassa oli 30.9.2015 kauppahinnan tarkistusten jälkeen noin 284 milj. dollaria, ja TeliaSoneralle maksetaan siitä kaupan toteutumishetkellä suhteessa sen 80,4 prosentin omistusosuuteen.
 
TeliaSonera sisällyttää konsernitulokseensa 60,4 prosentin lisäksi 20 prosentin omistusosuuden Ncellista, joka on tälllä hetkellä nepalilaisen liikemiehen Niraj Shresthan paikallisessa omistuksessa. Nepalin voimassa olevan lansäädännön mukaan 20 prosenttia yhtiöstä tulee olla Nepalin kansalaisen paikallisessa omistuksessa. Kaikki järjestelyt, joista TeliaSonera ja Niraj Shrestha sopivat vuonna 2012, raukeavat kaupan toteutuessa.
 
Osana Ncellin myyntiä Axiatalle TeliaSonera purkaa taloudelliset intressinsä 20 prosentin paikalliseen omistukseen ja saa siitä noin 48 milj. dollaria Singaporeen rekisteröidyltä Sunivera Capital Ventures Pte Ltd:ltä. Niraj Shrestha myy paikallisesti omistamansa osakkeensa Axiatan valitsemalle paikalliselle kumppanille, Bhavana Singh Shresthalle.
 
Osana liiketoimea Visor myy 19,6 prosentin omistusosuutensa Ncellista Axiatalle.
 
TeliaSonera on tehnyt sekä sisäisten että ulkoisten asiantuntijoiden avulla laajat due diligence- ja taustatietojen tarkastukset tämän liiketoimen osapuolina toimivista yrityksistä sekä Bhavana Singh Shresthasta ja lähipiiristä. TeliaSonera on keskustellut Axiatan kanssa yhtiön vastuulliseen liiketoimintaan ja korruptionvastaisuuteen liittyvistä sitoumuksista, ohjelmista ja politiikoista. TeliaSonera pyrkii aktiivisesti saamaan ostajan sitoutumaan Industry Dialogue ‑yhteenliittymän sananvapausperiaatteisiin ja Telecommunications Integrity Initiative ‑hankkeen korruptionvastaisiin periaatteisiin.
 
– Vastuullinen vetäytyminen on meille äärimmäisen tärkeää. Jatkamme hyvää yhteistyötämme Nepalin hallituksen kanssa osallistuessamme Nepalin jälleenrakentamiseen maanjäristyksen jälkeen, sanoo Johan Dennelind.
 
Kun kaikki liiketoimet otetaan huomioon yritysmyynnin positiivinen nettokassavaikutus vastaa noin 7,5 mrd. kruunua lähinnä veroihin liittyvien varausten jälkeen. Myynnillä odotetaan olevan vain vähäinen vaikutus nettotulokseen, ja se riippuu valuuttakurssivaihteluista kaupan toteutumiseen saakka.
 
Odotetut myyntituotot käytetään ensisijaisesti velan vähentämiseen, koska TeliaSoneran tavoitteena on edelleen vakaaseen investointi­luokkaan kuuluva pitkäaikainen luottoluokitus välillä A– ja BBB+. TeliaSoneran tavoitteena on edelleen jakaa osinkoa vähintään 3 kruunua osakkeelta tilikaudelta 2015.
 
TeliaSoneran tärkeimpinä neuvonantajina ja asiantuntijoina liiketoimessa ovat olleet UBS, Deloitte, Davis Polk, Mannheimer Swartling, Control Risk ja Kroll. Kaupan toteutuminen edellyttää Nepalin teollisuusministeriön, Nepalin televiestintäviranomaisen, Malesian keskuspankin ja Axiatan osakkeenomistajien hyväksyntää. Yhtiö odottaa saavansa liiketoimen päätökseen vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla.
 
 
Puhelinkonferenssi analyytikoille ja median edustajille tänään klo 8.30 CET

 
TeliaSonera kutsuu analyytikot ja median edustajat puhelinkonferenssiin, johon osallistuvat myös TeliaSoneran toimitusjohtaja Johan Dennelind ja talous- ja rahoitusjohtaja Christian Luiga.


Puhelinnumero: +44 (0) 1452 555566
Koodi: 13568170
 
Voit myös kuunnella puhelinkonferenssin jälkikäteen 28.12.2015 asti.
Puhelinnumero: +44 (0) 1452550000
Koodi: 13568170
 
http://www.teliasonera.com/en/investors/reports-and-presentations/presentations/
 
 
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 21.12.2015, klo 6.30 (CET).
 
 
Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30,
press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, @TeliaSoneraAB.
 
 
Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.
 
 
TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2014 TeliaSoneran liikevaihto oli 101,1 mrd. kruunua, käyttökate 35,2 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 3,35 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan Nasdaq:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.