TeliaSonera laskee liikkeelle 500 milj. euron joukkovelkakirjalainan

TeliaSonera laski tänään liikkeelle 500 milj. euron suuruisen, helmikuussa 2035 erääntyvän 20 vuoden joukkovelkakirjalainan osana 12 mrd. euron EMTN (Euro Medium Term Note) -ohjelmaansa. Lainan vuosikoroksi asetettiin 1,70 prosenttia, joka vastaa Mid-Swap-korkoa lisättynä 63 korkopisteellä.

”Markkinoilla on selvästi suurta kysyntää korkean luottoluokituksen omaavien yhtiöiden liikkeelle laskemille pitkäaikaisille lainoille”, sanoo TeliaSoneran talous- ja rahoitusjohtaja Christian Luiga.


TeliaSoneran valtuuttamina lainan toimeksiantajina olivat BNP Paribas, Barclays, Crédit Agricole ja Goldman Sachs.


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 16.2.2015 klo 20.15 (CET).