Vihreää valoa TeliaSoneralle Tele2:n Norjan toimintojen ostamiseksi

Norjan kilpailuviranomainen hyväksyy TeliaSoneran liiketoimen Tele2:n Norjan toimintojenostamiseksi. Yhtenä myönnytyksenä hyväksymisen varmistamiseksi liiketoimelle Network Norwaynasiakaskunta myydään ICE:lle. TeliaSonera ja Tele2 ovat sopineet siitä, että hintaa tarkistetaan tämänvuoksi alaspäin 5,1 mrd:sta 4,5 mrd:iin Ruotsin kruunuun. Hinta on velaton. Samalla TeliaSoneratoistaa tavoitteensa, että 98 prosenttia norjalaisista on 4G-verkon piirissä jo ensi vuonna – eli kaksivuotta aikaisemmin kuin viestintäviranomainen edellyttää.

– Olen iloinen siitä, että viestintäviranomainen näkee tämän liiketoimen mukanaan tuomat edut. Tästä on hyötyä meidän ja Tele2:n asiakkaiden lisäksi koko Norjalle. Meistä tulee vahvempi ja uskottavampi vaihtoehto Telenorille sen kotimarkkinoilla, ja nopeutamme nyt entisestään mobiili-internetin laajentamista, sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja Johan Dennelind.


Tarkoitus on, että jo tulevana kesänä 4,5 miljoonalla norjalaisella – 90 prosentilla maan väestöstä – ja 370 kunnalla olisi käytettävissään 4G TeliaSoneran verkossa. TeliaSoneran tavoite on, että 98 prosentille maan väestöstä voidaan tarjota pääsy nopeaan mobiili-internetiin oleellisesti nopeammin, kuin mitä Norjan vastuullinen viranomainen Nkom edellyttää.


Neuvottelut kilpailuviranomaisen kanssa ovat sujuneet rakentavassa hengessä, ja ne ovat tähdänneet kilpailun varmistamiseen matkaviestinmarkkinoilla. Myös kolmannella toimijalla on nyt mahdollisuudet vakiinnuttaa asemansa Norjassa.


Osana sopimusta TeliaSonera on tehnyt sopimuksen matkaviestinoperaattori ICE:n kanssa osin kansallisesta verkkovierailusta ja osin puheviestintäratkaisuja yrityksille tarjoavan Network Norwayn asiakaskunnan sekä myynti- ja markkinointiorganisaation myynnistä. Network Norway on osa Tele2:ta, ja sillä on noin 90 000 yritysliittymää. Ennen kaikkea Network Norwayn myynnin seurauksena Tele2:n Norjan toimintojen arvo laskee 5,1 mrd:sta 4,5 mrd:iin Ruotsin kruunuun.


Uudet ehdot eivät muuta kustannussynergioita, vaan niiden arvioidaan edelleen olevan vähintään 800 milj. kruunua vuositasolla. Vaikutukset näkyvät täysimääräisinä vuoden 2016 jälkipuoliskolla. Yhdistämiskustannukset ovat edelleen 250–450 milj. kruunua, ja lisääntyvän liikenteen hoitamisen edellyttämien investointien arvioidaan olevan 350 milj. kruunua, josta 140 milj. kruunua kirjattiin vuonna 2014.


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 5.2.2015 klo 09.00 (CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta, +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, tai TeliaSonera Newsroom-sivuiltamme internetistä, ja voit myös seurata meitä Twitterissä: @TeliaSoneraAB.


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.


TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2013 TeliaSoneran liikevaihto oli 101,7 mrd. kruunua, käyttökate 35,6 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 3,46 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.