TeliaSonera ja muut Turkcell Holdingin osakkeenomistajat ovat sopineet osingonjakoehdotuksesta Turkcellin yhtiökokoukselle

TeliaSonera ja muut Turkcell Holdingin osakkeenomistajat ovat päässeet sopimukseen Turkcellinyhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta, joka koskee yhteensä 3,925 mrd. Turkin liiran suuruistaosingonjakoa. Turkcellin varsinainen yhtiökokous pidetään 26.3.2015, ja sen odotetaan hyväksyvänehdotuksen, koska Turkcell Holding omistaa 51 prosenttia Turkcellista.

TeliaSoneran suora ja välillinen omistusosuus Turkcellista on yhteensä 38 prosenttia. TeliaSonera omistaa 14 prosenttia suoraan ja loput välillisesti Turkcell Holdingin vähemmistöosuutensa kautta. Edellyttäen, että yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen, TeliaSoneran osuus yllä mainitusta osingonjaosta on 1,492 mrd. Turkin liiraa. Vaihtokurssilla 1 TRY = 3,30 SEK tämä vastaa noin 4,9 mrd. Ruotsin kruunua ennen veroja ja noin 4,5 mrd. kruunua verojen jälkeen.


Turkcellin yhtiökokous ei ole tehnyt mitään päätöksiä huhtikuun 2010 jälkeen, jolloin se päätti osingonjaosta tilivuodelta 2009. Osingonjakoehdotus 26.3.2015 pidettävälle yhtiökokoukselle koskee näin ollen tilivuosia 2010–2014 ja vastaa noin 42,5 prosenttia kauden aikana kertyneestä nettovoitosta.TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 25.3.2015, klo 07.30 (CET).