Turkcellin yhtiökokous hyväksyi osingonjakoehdotuksen

Turkcellin yhtiökokous päätti tänään osingonjaosta tilikausilta 2010–2014 Turkcell Holdingin esityksen mukaisesti.


Turkcell jakaa yhteensä 3 925 milj. Turkin liiran osingot, joista TeliaSoneran osuus on 1 492 milj. Turkin liiraa. Vaihtokurssilla 1 TRY = 3,30 SEK tämä vastaa noin 4,9 mrd. Ruotsin kruunua ennen veroja ja noin 4,5 mrd. kruunua verojen jälkeen.


– Yhtiökokouksen pitäminen ja päätös osingonjaosta ovat tärkeitä askelia normaalin hallintotavan saavuttamiseksi Turkcellissa. Jatkamme positiivista vuoropuhelua kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa. Jatkamme myös ponnisteluja sen eteen, mikä meistä on parasta Turkcellille ja sen kaikille osakkeenomistajille, sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja Johan Dennelind.


  
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 26.3.2015, klo 17.40 (CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, @TeliaSoneraAB.


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.


TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2014 TeliaSoneran liikevaihto oli 101,1 mrd. kruunua, käyttökate 35,2 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 3,35 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan Nasdaq:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com