Tanskan televiestintäalan fuusion tutkinta jatkuu

Euroopan komissio on tänään ilmoittanut käynnistävänsä perusteellisen tutkinnan TeliaSoneran ja Telenorin Tanskan-toimintojen ehdotetusta fuusiosta. Päätös oli odotettavissa ottaen huomioon viime vuosina tehdyt vastaavat liiketoimet Euroopan matkaviestinalalla.

Uskomme, että tämä fuusio synnyttää vahvan ja elinvoimaisen kilpailijan Tanskan kiinteän verkon ja matkaviestinnän markkinoille. Kuluttajat ja yritykset hyötyvät paremmista verkkoyhteyksistä, suuremmista nopeuksista ja korkeammasta suorituskyvystä kaikkialla Tanskassa ja lisäksi myös laajemmasta jakeluverkosta sekä houkuttelevammista ja helppokäyttöisemmistä palveluista. Uskomme siksi edelleen, että fuusio hyväksytään vuoden 2015 aikana.
 
Olemme sitoutuneita Tanskan markkinoihin. Fuusiota tarvitaan, jotta voimme vapauttaa resursseja, lisätä investointeja ja toimia kilpailussa aktiivisesti kuluttajien ja yritysten hyväksi. Jatkuvat investoinnit televiestinnän infrastruktuuriin ovat edellytys kuluttajien ja yritysten kysyntään vastaamiseksi ja kasvun, kilpailukyvyn ja innovoinnin potentiaalin säilyttämiseksi korkealla sekä Tanskan että EU:n poliittisella agendalla.
 
Odotamme rakentavan vuoropuhelun jatkamista Euroopan komission kanssa tutkinnan uuden vaiheen aikana.
   
 
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 8.4.2015, klo 13.00 (CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, @TeliaSoneraAB.


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.


TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2014 TeliaSoneran liikevaihto oli 101,1 mrd. kruunua, käyttökate 35,2 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 3,35 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan Nasdaq:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.