TeliaSonera käyttää osakkeiden takaisinostovaltuutuksensa täyttääkseen pitkäaikaisen kannustinohjelmansa 2012–2015 mukaiset sitoumukset

Yhtiön hallitus on päättänyt käyttää 8.4.2015 pidetyssä yhtiökokouksessa saamansa valtuutuksen omien osakkeiden takaisinostoon.


Täyttääkseen vuoden 2012 yhtiökokouksessa hyväksytyn pitkäaikaisen kannustinohjelman 2012–2015 mukaiset sitoumukset hallitus päätti ostaa takaisin enintään 300 000 osaketta. Takaisinostot tapahtuvat 28.4.2015 - 8.5.2015 välisenä aikana. Takaisinostot tapahtuvat Tukholman pörssissä (Nasdaq Stockholm) hintaan, joka on kulloinkin korkeimman ostokurssin ja alimman myyntikurssin välillä. TeliaSoneralla on yhteensä 4 330 084 781 rekisteröityä osaketta. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.


 
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 28.4.2015, klo 08.30 (CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, @TeliaSoneraAB.


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.


  
TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2014 TeliaSoneran liikevaihto oli 101,1 mrd. kruunua, käyttökate 35,2 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 3,35 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan Nasdaq:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta
www.teliasonera.com