TeliaSoneran yhtiökokous 8.4.2015

Tämänpäiväinen TeliaSonera AB:n yhtiökokous päätti seuraavasti:


Yhtiökokous hyväksyi vuoden 2014 tuloslaskelman ja taseen.


Yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 3,00 Ruotsin kruunua osakkeelta ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 10.4.2015. Tällä täsmäytyspäivällä osingonmaksun Euroclearin kautta arvioidaan tapahtuvan 15.4.2015.


Yhtiökokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden tilivuodelta 2014.Yhtiökokous myönsi toimitusjohtaja Johan Dennelindille vastuuvapauden tilivuodelta 2014.


Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo, Mats Jansson, Mikko Kosonen, Nina Linander, Martin Lorentzon, Per-Arne Sandström ja Kersti Strandqvist. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Marie Ehrling ja varapuheenjohtajaksi Olli-Pekka Kallasvuo.


Hallituksen jäsenille hyväksyttiin seuraavat palkkiot: puheenjohtajalle 1 550 000 kruunua (1 240 000), varapuheenjohtajalle 750 000 kruunua (ei muutosta) ja kaikille muille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole yhtiön palveluksessa, 530 000 kruunua kullekin (470 000).Lisäksi hyväksyttiin seuraavat palkkiot työstä hallituksen valiokunnissa: hallituksen tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 150 000 kruunua (ei muutosta) ja muille tilintarkastusvaliokunnan jäsenille kullekin 100 000 kruunua (ei muutosta), yritysvastuu- ja etiikkavaliokunnan puheenjohtajalle 150 000 kruunua (ei muutosta) ja muille yritysvastuu- ja etiikkavaliokunnan jäsenille kullekin 100 000 kruunua (ei muutosta) sekä hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 65 000 kruunua (ei muutosta) ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille kullekin 45 000 kruunua (ei muutosta).


Tilintarkastajien lukumääräksi vahvistettiin yksi, ja Deloitte AB valittiin vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.


Nimitysvaliokuntaan valittiin seuraavat jäsenet: Daniel Kristiansson (Ruotsin valtio), Kari Järvinen (Solidium Oy Suomen valtion puolesta), Johan Strandberg (SEB Fonder), Anders Oscarsson (AMF ja AMF Fonder) ja Marie Ehrling (hallituksen puheenjohtaja).


Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ylimmän johdon palkkoja ja palkkioita koskevista periaatteista.


Yhtiökokous valtuutti hallituksen ostamaan yhtiön omia osakkeita yhdellä tai useammalla kerralla ennen vuoden 2016 varsinaista yhtiökokousta. Osakkeita voidaan ostaa Tukholman pörssistä (Nasdaq Stockholm) ja/tai Helsingin pörssistä (Nasdaq Helsinki) tai kaikille osakkeenomistajille suunnatun ostotarjouksen mukaisesti, ja takaisinostettavien osakkeiden määrä voi olla korkeintaan 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.


Yhtiökokous päätti pitkäaikaisen kannustinohjelman toteuttamisesta vuosille 2015–2018 ja ohjelmaan liittyvistä suojausjärjestelyistä. Ohjelman piiriin voi kuulua noin 200 avainhenkilöä.
   


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 8.4.2015, klo 18.00 (CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, @TeliaSoneraAB.


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.



TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2014 TeliaSoneran liikevaihto oli 101,1 mrd. kruunua, käyttökate 35,2 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 3,35 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan Nasdaq:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.