Muutoksia TeliaSoneran johtoryhmässä

TeliaSonera järjestelee uudelleen konsernin johtoa. Hélène Barnekowista tulee Ruotsin alueen johtaja, ja Malin Frenning saa uuden roolin teknologiasta ja transformaatiosta vastaavana johtajana. Sverker Hannervall lähtee TeliaSonerasta.

– TeliaSonera tekee useita merkittäviä investointeja uuteen teknologiaan, ja samanaikaisesti vahvistamme kaupallista agendaa, emmekä suinkaan vähiten Ruotsissa. Malin Frenning ja Hélène Barnekow ovat oikeat ihmiset johtamaan tätä tärkeää muutostyötä, ja siksi he saavat uudet roolit TeliaSoneran johtoryhmässä, toteaa TeliaSoneran toimitusjohtaja Johan Dennelind.


Hélène Barnekowista tulee Ruotsin alueen uusi johtaja, ja hän on konsernin johtoryhmän jäsen. Hän on työskennellyt TeliaSonerassa huhtikuusta 2014 alkaen vastaten Group Commercialista, jossa hänellä on ollut merkittävän panos laadittaessa agendaa TeliaSoneran muuttamiseksi uuden sukupolven televiestintäyritykseksi. Aiemmin Hélène Barnekow on työskennellyt EMC:ssä, SonyEricssonilla ja Ericssonilla.


Malin Frenning saa uuden roolin konsernin johtoryhmässä ja vastaa jatkossa Group Technologysta ja menossa olevasta muutoksesta, niin sanotusta ”Invest to save”-ohjelmasta. Malin Frenningillä on pitkä kokemus TeliaSonerasta ja Teliasta, ja viimeisten 18 kuukauden aikana hän on menestyksellisesti luonut Ruotsissa pohjaa yhdistetylle toiminnalle, joka palvelee 10:tä miljoonaa kiinteän verkon puhepalveluiden ja matkaviestinnän asiakasta sekä laajakaista- ja tv-asiakasta. Hän on myös käynnistänyt ”Invest to save”-transformaatio-ohjelman, jolla saavutettavat 1,3 miljardin Ruotsin kruunun säästöt tulevat näkymään täysimääräisinä vuonna 2018.


TeliaSoneran teknologiajohtaja Sverker Hannervall jättää yhtiön oltuaan seitsemän vuotta konsernin johtoryhmässä eri tehtävissä. Hän on muun muassa ajanut läpi yhtenäisen teknologiaorganisaation ja ollut tärkeä osatekijä TeliaSoneran muutoksessa. Kahdentoista kuukauden pituisena irtisanomisaikanaan Sverker Hannervall tulee toimimaan TeliaSoneran toimitusjohtajan ja johtoryhmän ylempänä neuvonantajana ICT-alueeseen liittyvissä strategisissa kysymyksissä.


Staffan Åkessonista tulee vt. teknologiajohtaja, ja Jonas Hasselberg ja Jannike Grüner alkavat johtaa Group Commercialin toimintaa.


Kaikki muutokset astuvat voimaan 1.7.


 
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 25.6.2015, klo 08.30 (CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, @TeliaSoneraAB.


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.


 
TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2014 TeliaSoneran liikevaihto oli 101,1 mrd. kruunua, käyttökate 35,2 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 3,35 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan Nasdaq:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.