Telenor ja TeliaSonera kommentoivat Euroopan komission väitetiedoksiantoa

Euroopan komission TeliaSoneran ja Telenorin Tanskan-toimintojen yhdistämishanketta koskeva selvitys eteni tänään, kun komissio antoi yhtiöille niin sanotun väitetiedoksiannon. Väitetiedoksianto on tavanomainen yritysten yhdistymisen yhteydessä tehtävä toimenpide.

Emme allekirjoita väitetiedoksiannossa esiin nostettuja huolenaiheita, vaan uskomme vakaasti siihen, että yhdistyminen tulee sekä edistämään kilpailua että hyödyttämään tanskalaisia kuluttajia. Jatkamme rakentavaa vuoropuhelua komission kanssa ja pyrimme vastaamaan kaikkiin mahdollisiin huolenaiheisiin.


Olemme sitoutuneet Tanskan-markkinoihin, mutta olemme myös tulleet hyvin tietoiseksi siitä, että niillä tarvitaan perusteellisia muutoksia. Kilpailu Tanskan matkaviestinmarkkinoilla on kovaa, eikä se tule tulevaisuudessakaan hellittämään. Telian ja Telenorin Tanskan-toimintojen yhdistäminen loisi yrityksen, joka olisi riittävän suuri ja kykeneväinen investoimaan ja kilpailemaan aidosti niin hinnoista, laadusta kuin innovaatioistakin.


Tähän vaaditaan investointeja, mikä on viime vuosina ollut varsin haastavaa. Nykytilanteen jatkuminen johtaisi investointien jatkuvaan vähentymiseen. Haluamme perustaa terveellä pohjalla olevan tuottavan yrityksen, jolla olisi riittävät resurssit investointien tekemiseen Tanskassa. Kyse on ennen kaikkea parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen tarjoamisesta asiakkaillemme, mukaan lukien ne lukuisat yritykset, joiden jokapäiväinen toiminta on meistä riippuvaista.


Kuluttajat ja yritykset hyötyvät merkittävästi verkkoihin ja teknologiaan tehdyistä investoinneista, sillä nyky-yhteiskunta on yhä riippuvaisempi verkkopalveluista ja kilpailuilla markkinoilla vaaditaan yhä nopeampia, laadukkaampia ja turvallisempia yhteyksiä. Olemme vakuuttuneita siitä, että uusi Tanskan-organisaatiomme hyödyttäisi tätä kehitystä merkittävästi.


Olemme edelleen luottavaisia siitä, että yhdistyminen hyväksytään vuoden 2015 toisella puoliskolla.