TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi–kesäkuu 2015

Strategisten tavoitteiden viitoittamalla tiellä


YHTEENVETO TOISESTA VUOSINELJÄNNEKSESTÄ  • Liikevaihto kasvoi 8,5 prosenttia ja oli 27 115 milj. Ruotsin kruunua (24 985). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 1,9 prosenttia. Palvelujen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja ‑myyntejä laski 1,3 prosenttia.

  • Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 4,0 prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja ‑myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 4,0 prosenttia ja oli 9 190 milj. kruunua (8 836). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 33,9 prosenttiin (35,4).

  • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laski 7,6 prosenttia ja oli 5 862 milj. kruunua (6 347).

  • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 8,1 prosenttia ja oli 3 258 milj. kruunua (3 545), ja osakekohtainen tulos laski 0,75 kruunuun (0,82).

  • Vapaa kassavirta kasvoi 6 307 milj. kruunuun (2 469), mikä johtui pääasiassa Turkcellin osingoista, jotka olivat 4 722 milj. kruunua verojen jälkeen.

  • Konsernin kehitysnäkymät vuodelle 2015 pysyvät ennallaan.


YHTEENVETO ENSIMMÄISESTÄ PUOLIVUOTISKAUDESTA  • Liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia ja oli 53 156 milj. Ruotsin kruunua (48 911). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 1,5 prosenttia. Palvelujen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 1,3 prosenttia.

  • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 6,9 prosenttia ja oli 6 973 milj. kruunua (7 490), ja osakekohtainen tulos laski 1,61 kruunuun (1,73).

  • Vapaa kassavirta kasvoi 9 160 milj. kruunuun (5 025), mikä johtui pääasiassa Turkcellin osingoista, jotka olivat 4 722 milj. kruunua verojen jälkeen.


   
Toimitusjohtaja Johan Dennelindin

kommentit


”TeliaSonera on muutoksen tiellä matkalla kohti uuden suku­polven televiestintäyhtiötä. Onnistuminen edellyttää ydintoimintojen vahvistamista ja uusien mahdollisuuk­sien etsimistä lähellä olevilta aloilta. Innovointia on lisättävä koko konsernissa, jotta voimme parantaa asiakaskokemusta ja tarjota mielekkäitä uusia palveluja. Kumppaniyhteistyön avulla erottaudumme kilpailijoista ja nopeutamme markkinoille­tuonti­aikoja. Toteutimme toisella neljänneksellä useita uusia hankkeita etenkin musiikin jakelussa mm. laajentamalla innovaatiokumppanuutta Spotifyn kanssa.


Toisella neljänneksellä palvelujen orgaaniseen liike-vaihtoon ja tulokseen kohdistui edelleen hienoisia paineita, mutta Tele2:n hankinta Norjassa ja valuutta-kurssivaikutukset paransivat tulosta. Turkcellin osin-gonmaksu kasvatti vapaata kassavirtaa merkittävästi.


Ruotsissa kannattavuuspaineet hellittivät neljänneksen aikana. Panostamme edelleen verkkoihin tarjotaksem­me asiakkaille ylivertaiset yhteydet kaikkialla. Matka­viestin-, laajakaista- ja TV-palvelujen liikevaihto kasvoi. Kasvua toivat liittymien keski­määräisen kuukausituoton kasvu ja asiakasmäärän nettolisäys, mutta kiinteän verkon puhepalvelujen liikevaihdon lasku jatkui. Tuorei­den kuluttajasegmentin hinnanmuutosten odotetaan nostavan tulosta, mutta yrityssegmentissä kilpailu jatkuu kiivaana. 4G-puhelimien osuuden kasvu kasvatti entisestään mobiilidatan kulutusta, ja kaksi kolmasosaa data­liikenteestä kulkee nyt 4G-verkossamme. Vahva kuluttajakysyntä vauhditti kuituverkkojen rakentamista. Odotamme omakotitalojen uusien yhteyksien määrän kasvavan yli 50 000:lla vuonna 2015 eli n. 50 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Neljänneksen lopussa teimme muutoksia johtoryhmään edistääksemme yhtiön kaupallisia tavoitteita.


Tele2:n yhdistäminen Norjassa etenee vauhdikkaasti ja synergioita toteutuu suunniteltua aiemmin, mikä paransi neljänneksen kannattavuutta. Nostamme synergiatavoitteen 800 milj. kruunusta n. 1 mrd. kruunuun, josta odotamme saavuttavamme n. 700 milj. kruunua tänä vuonna ja täyden synergiaedun vuonna 2016. Olemme myös täyttämässä lupaustamme norjalaisille asiakkaille investoimalla merkittävästi matkaviestinverkkoon. Saavutimme merkittävän virstanpylvään kesäkuussa, kun 4G-verkon peittoalue kattoi yli 90 prosenttia väestöstä.


Euraasiassa neljännes oli monella tavalla haasteellinen. Nepalissa sattui tuhoisa maanjäristys huhtikuun lopulla. Paikallinen tiimimme on panostanut lujasti palvelujen toimivuuden ylläpitoon ja luotettavien viestintä-yhteyksien turvaamiseen katastrofin jälkeen. Lisäksi TeliaSonera tukee merkittävästi Nepalin jälleen­rakennusta pitkällä aikavälillä Ncellin kautta. Kazakstanissa hintakilpailu jatkuu kiivaana ja vaikuttaa edelleen palvelujen liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuteen. Teemme kovasti töitä kilpailukyvyn parantamiseksi ja toimme äskettäin markkinoille uusia palveluja, mutta toimintaympäristö pysynee haasteellisena lyhyellä aikavälillä. Lisäksi Ruotsin tiedotusvälineet uutisoivat Azercellin seitsemän vuoden takaisesta yksityistämisestä. TeliaSonera teki jo vuonna 2013 asiasta selvityksen, jonka tulokset on toimitettu Ruotsin viranomaisille.


Odotamme tuloskehityksen paranevan hieman toisella vuosipuoliskolla ja pidämme koko vuoden näkymät ennallaan, vaikka Euraasian tuloskehitykseen liittyvät riskit ovat kasvaneet. Arvioimme orgaanisen käyttö­katteen paikallisissa valuutoissa ilman Norjan synergia­etuja laskettuna pysyvän suunnilleen edellisvuoden tasolla ja käyttöomaisuusinvestointien ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja olevan n. 17 mrd. kruunua.”


Tukholmassa 17.7.2015


Johan Dennelind
Toimitusjohtaja


 
Sisältöä koskevat kysymykse

TeliaSonera AB
www.teliasonera.com/investors
Puh. +46 8 504 550 00


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 17.7.2015 klo 7.00 (CET).