Muutoksia TeliaSoneran johtoryhmässä

TeliaSonera yhdistää Group Commercial- ja Group Technology -yksikkönsä uudeksi yksiköksi. Malin Frenning jättää TeliaSoneran, ja Euraasian alueen johtajaksi tulee Emil Nilsson.

– Optimoimme ja sovitamme yhteen kaupalliset ja teknologiset ohjelmamme voidaksemme täysimääräisesti hyödyntää vahvuuksiamme konsernina. Tämä tuo liiketoimintamme entistä lähemmäs asiakkaita ja varmistaa nopeamman markkinoillesaannin sekä muutosohjelmamme toteutuksen, sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja Johan Dennelind.
  
Yhdistetyn yksikön johtajan rekrytointi on alkanut.
  
Muutosten johdosta Malin Frenning, joka vastaa tällä hetkellä Group Technology ‑yksiköstä ja käynnissä olevasta muutosohjelmasta, jättää TeliaSoneran.
  
– Malin on ollut TeliaSonerassa yli 20 vuotta, ja hän on auttanut tekemään yhtiöstämme yhden Euroopan johtavista operaattoreista. Haluan kiittää Malinia hänen hienosta työstään ja saavutuksistaan ja toivotan hänelle kaikkea hyvää jatkossa, sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja Johan Dennelind.
 
TeliaSoneran ilmoitettua vähentävänsä läsnäoloaan Euraasiassa Euraasian alueen johtajaksi on nimitetty Emil Nilsson. Samalla perustetaan ohjausryhmä vastaamaan alueen kokonaisstrategiasta. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Johan Dennelind.
 
– Jatkossa konsernin johtoryhmä keskittyy yksinomaan uuden sukupolven televiestintäyhtiön rakentamiseen ja yhtiön kotimarkkinoihin Euroopan ja Ruotsin alueilla. Tästä syystä tarvitsemme erillisen hallintorakenteen. Ohjausryhmän tarkoituksena on varmistaa toiminnan koordinointi konsernin sisällä, sanoo Johan Dennelind.
 
Emil Nilsson aloittaa uudessa tehtävässään 5.10.
  
Euraasian alueen johtajana toiminut Erik Hallberg siirtyy uusiin tehtäviin TeliaSonerassa.
 
– Erik on menestyksellisesti kehittänyt Euraasian-toimintojamme ja tehnyt yritysvastuusta ja sääntöjen noudattamisesta osan näissä maissa harjoitettavaa liiketoimintaa. Odotan innolla näkeväni Erikin tarttuvan uusiin haasteisiin konsernin sisällä, sanoo Johan Dennelind.

  
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 28.9.2015, klo 08.30 (CET).


  
Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, Twitter @TeliaSoneraAB.

  
  
Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

  

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2014 TeliaSoneran liikevaihto oli 101,1 mrd. kruunua, käyttökate 35,2 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 3,35 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan Nasdaq:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.