Euraasian alue raportoidaan lopetettavana liiketoimintona vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteessa – arvonalennukset vaikuttavat tuloksiin

Kuten aiemmin on ilmoitettu, TeliaSonera on käynnistänyt prosessin vähentääkseen läsnäoloaan Euraasian alueella ja vetäytyäkseen sieltä lopulta kokonaan. Prosessi etenee, ja Euraasian alue raportoidaan siksi vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteessa myytävänä ja lopetettavana liiketoimintona. Tämän seurauksena vuoden 2015 viimeisen neljänneksen liiketulokseen vaikuttaa Uzbekistanin toimintoihin liittyvä 5,3 mrd. kruunun ei-kassavirtavaikutteinen arvonalennus. Lisäksi kirjataan Tanskan toimintoihin liittyvä 1,9 mrd. kruunun ei-kassavirtavaikutteinen arvonalennus.

Etenemme suunnitellusti uuden TeliaSoneran luomisessa, ja prosessi läsnäolomme vähentämiseksi Euraasiassa jatkuu. Tässä prosessissa otettiin tärkeä askel joulukuussa, kun ilmoitimme myyvämme Ncellin Nepalissa. Tämän kehityksen ja koko myyntiprosessin nykytilanteen seurauksena Euraasian alue raportoidaan lopetettavana toimintona. Toimiessamme näin meidän on vaihdettava näiden omaisuuserien arvostusmenetelmää. Tämä on johtanut Uzbekistanin toimintoihin liittyvään arvonalentumiskirjaukseen, sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja Johan Dennelind.
      
Euraasian alueen omaisuuserien arvostusmenettely vaihdetaan IFRS:n mukaisesti. Uusi menetelmä perustuu arvioituja myyntituottoja heijastaviin markkina-arvoihin (käypä arvo vähennettynä myyntikuluilla), kun taas aiempina kausina arvostus on perustunut jatkuvista toiminnoista saataviin diskontattuihin kassavirtoihin (käyttöarvo). Tästä syystä yhtiö kirjaa 5,3 mrd. kruunun ei-kassavirtavaikutteisen arvonalennuksen liikearvosta ja muista pitkäaikaisista varoista Uzbekistanissa. Arvostus perustuu myyntiprosessin aikana saatujen tietojen kokonaisarviointiin ja maassa toimimiseen liittyvään riskiin.

     
Arvonalentumistarkastelun seurauksena TeliaSonera kirjaa myös yhteensä 1,9 mrd. kruunun ei-kassavirtavaikutteisen arvonalennuksen liikearvosta Tanskassa. Arvonalennus on seurausta tulosennusteista, joita päivitettiin sen jälkeen kun TeliaSonera ilmoitti vetäytyvänsä Telenorin kanssa kaavaillusta yhteisyrityksestä Tanskassa.
     
Euraasian alue raportoidaan lopetettavana liiketoimintona erillisillä riveillä vuoden 2015 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2015 konsernituloslaskelmassa ja konsernitaseessa. Oikaistut pro forma ‑vertailuluvut vuoden 2014 ensimmäisestä neljänneksestä vuoden 2015 kolmanteen neljännekseen ovat saatavilla osoitteesta www.teliasonera.com/ir 19.1.2016 alkaen.
    
TeliaSoneran vuoden 2015 tilinpäätöstiedote julkaistaan perjantaina 29.1.2016 noin klo 7.00 (CET).
    
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 14.1.2016 klo 8.00 (CET).

    
Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30,
press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, @TeliaSoneraAB.
     
Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

    
     
TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2014 TeliaSoneran liikevaihto oli 101,1 mrd. kruunua, käyttökate 35,2 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 3,35 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan Nasdaq:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.
Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.