Nimitysvaliokunnan esitys TeliaSoneran vuoden 2016 yhtiökokoukselle

TeliaSoneran nimitysvaliokunta perustettiin vuoden 2015 yhtiökokouksen päätöksellä ja siihen kuuluvat puheenjohtaja Daniel Kristiansson (Ruotsin valtio), Kari Järvinen (Solidium Oy), Johan Strandberg (SEB Fonder), Anders Oscarsson (AMF ja AMF Fonder) ja Marie Ehrling (hallituksen puheenjohtaja).


Nimitysvaliokunta esittää kaikkien muiden hallituksen jäsenten uudelleenvalintaa paitsi Mats Janssonin, Per-Arne Sandströmin ja Kersti Strandqvistin, jotka ovat kieltäytyneet uudelleenvalinnasta. Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että Susanna Campbell, Anna Settman ja Olaf Swantee valitaan hallitukseen uusina jäseninä. Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Marie Ehrling ja että hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan uudelleen Olli-Pekka Kallasvuo.


Näin ollen esityksen mukaan Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo, Mikko Kosonen, Nina Linander ja Martin Lorentzon valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, ja Susanna Campbell, Anna Settman ja Olaf Swantee valitaan uusina jäseninä hallitukseen samalle toimikaudelle. Lisäksi esitetään, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Marie Ehrling ja että hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan uudelleen Olli-Pekka Kallasvuo toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.


Susanna Campbell on syntynyt vuonna 1973. Hän on Ratoksen toimitusjohtaja. Sitä ennen hän toimi eri tehtävissä McKinseyllä ja Alfred Berg Corporate Financella. Susanna Campbell on valmistunut ekonomiksi Tukholman kauppakorkeakoulusta.


Anna Settman on syntynyt vuonna 1970. Hän on investointiyhtiö The Springfield Projectin perustaja, toimitusjohtaja ja osakas, ja hänellä on myös pitkä kokemus media-alalta, pääasiassa Aftonbladetista, jonka toimitusjohtaja hän oli. Anna Settman on Nordnet Bankin, Anticimexin ja Hyper Islandin hallituksen jäsen. Hän on opiskellut markkinointistrategiaa ja taloustiedettä RMI Berghs School of Communications  oppilaitoksessa ja suorittanut IFL Executive Management Program  koulutusohjelman Tukholman kauppakorkeakoulussa.


Olaf Swantee on syntynyt vuonna 1966. Hän on Britannian johtavan matkaviestinoperaattorin EE:n toimitusjohtaja. Hän jättää tehtävän, kun BT ostaa EE:n. Ennen EE:tä hän toimi useissa rooleissa Orange Groupin johtoryhmässä ja johtotehtävissä HP:llä, Compaqilla ja Digital Equipment Corporationilla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Alankomaissa syntynyt Olaf Swantee on koulutukseltaan ekonomi, ja hän on myös suorittanut MBA-tutkinnon ESCP-kauppakorkeakoulussa Pariisissa.


Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten katsotaan olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen johtoryhmästä. Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat myös riippumattomia yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.


Lisätietoja: Daniel Kristiansson, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja, +46 8 405 38 62, daniel.kristiansson@regeringskansliet.seTeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 13.1.2016 klo 8.00 (CET).