TilinpäätöstiedoteTammi–joulukuu 2015

Tulos parani edelleen ydinmarkkinoilla
   
YHTEENVETO NELJÄNNESTÄ VUOSINELJÄNNEKSESTÄ  • Euraasian alue raportoidaan lopetetuissa toiminnoissa.

  • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 2,9 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 5,9 prosenttia ja oli 22 655 milj. kruunua (21 399). Palvelujen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 1,1 prosenttia.

  • Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 9,0 prosenttia paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja-myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 11,1 prosenttia ja oli 6 556 milj. kruunua (5 902). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 28,9 prosenttiin (27,6).

  • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 2,8 prosenttia ja oli 4 938 milj. kruunua (4 804).

  • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski −3 010 milj. kruunuun (2 938) ja osakekohtainen tulos −0,70 kruunuun (0,68). Lasku johtui lähinnä 7 200 milj. kruunun ei-kassavirtavaikutteisista arvonalennuksista.


YHTEENVETO KOKO VUODESTA  • Euraasian alue raportoidaan lopetetuissa toiminnoissa.

  • Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 2,4 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia ja oli 86 569 milj. kruunua (81 131). Palvelujen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 0,4 prosenttia.

  • Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 8 551 milj. kruunuun (14 502) ja osakekohtainen tulos 1,97 kruunuun (3,35). Lasku johtui lähinnä 7 200 milj. kruunun ei-kassavirtavaikutteisista arvonalennuksista.

  • Yhtiön hallitus ehdottaa, että tavanomaisena osinkona maksetaan 3,00 kruunua (3,00) osakkeelta.

  • Osingonjakopolitiikkaa on muutettu tulevaisuuden osalta.


Toimitusjohtaja Johan Dennelindin kommentit
   
”Kaikkien työntekijöidemme ponnistelujen ansiosta uuden TeliaSoneran luominen on hyvällä mallilla. Vakaa perusta on nyt luotu, ja olen iloinen siitä, että tuloksemme parani edelleen ydinmarkkinoillamme vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun aloimme päätöksemme mukaisesti vähentää läsnäoloamme Euraasiassa. Myyntiprosessin vuoksi Euraasian alue raportoidaan nyt lopetettuna toimintona, ja tuloksiin ovat vaikuttaneet myös arvonalennukset, joilla ei ole kassavirtavaikutusta.
   
Ruotsissa nopeiden internetyhteyksien kuluttajakysyntä jatkuu vahvana. Jatkamme kuitu- ja 4G-verkkojemme rakentamista nopeassa aikataulussa, koska haluamme strategiamme mukaisesti tarjota parhaat verkkoyhteydet. Viimeisen neljänneksen tulos osoittaa, että olemme oikealla tiellä. Käyttökatteen kasvu oli kaksinumeroista palvelujen liikevaihdon 2,5 prosentin kasvun ja hyvän kulukurin seurauksena. Kasvua vauhditti ennätysmäärä uusia kuituliittymiä, ja verkkoomme kuuluu nyt yli 1,3 milj. koti-taloutta. Se puolestaan kasvattaa laajakaista- ja TV-liittymien määrää sekä niiden keskimääräistä kuukausi-tuottoa. Matkaviestinnän tarjontamme vahvistui entisestään, kun julkistimme äskettäin ruotsalaisille matkaviestinasiakkaillemme ilmaiset verkkovierailut Pohjoismaiden ja Baltian alueella.
    
Kannattavuutemme parani Suomessa ja matkaviestin-palvelujen liikevaihto kasvoi hinnantarkistusten ja lisä-myynnin myötä. Norjassa jatkoimme asemamme vahvistamista ja 4G-verkkomme kattavuus ylitti 95 prosenttia väestöstä. Lisäksi saavutamme tavoitteenamme olevan 1 mrd. Ruotsin kruunun synergiaedun Tele2-yrityskaupasta vuonna 2016.
   
Ilmoitimme myyvämme Nepalin-toimintomme Axiatalle joulukuussa, kolme kuukautta sen jälkeen kun olimme ilmoittaneet keskittyvämme Pohjoismaiden ja Baltian alueelle. Poistumisemme muilta Euraasian markkinoilta on käynnissä. Euraasian yksiköt toimivat vastuullisen toiminnan ja vetäytymisprosessin varmistamiseksi luomamme hallinto-rakenteen mukaisesti. Kilpailutilanne on edelleen vaativa joillakin Euraasian markkinoilla, ja makrohaasteet ovat luoneet valuuttoihin kohdistuvia paineita.
   
Viime vuoden hyvän kassavirran ja vakaan taloudellisen asemamme perusteella hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2015 maksetaan osinkoa 3,00 kruunua osakkeelta osingonjakopolitiikkamme mukaisesti.
   
Olemme muuttaneet osingonjakopolitiikkaamme ja pääomarakennetta koskevia tavoitteitamme vastaamaan konsernin muuttuvaa rakennetta. Tavoitteena on maksaa osinkona vähintään 80 prosenttia jatkuvien toimintojen vapaasta kassavirrasta eli vähintään 2,00 kruunua osakkeelta tilikaudelta 2016. Tavoitteenamme on edelleen vakaa luottoluokitus (välillä A– ja BBB+) sekä omavaraisuusaste, jota vastaava nettovelan suhde käyttökatteeseen on 2x ± 0,5x.
  
2015 ja 2016 ovat TeliaSoneralle merkittävien investointien vuosia. Odotamme toiminnan jatkuvan vilkkaana vuonna 2016 lähinnä Ruotsin kuituverkon nopeutetun laajentamisen myötä. Lisäksi nopeutamme liiketoimintamme muutosta pääasiassa IT:n ja tuotteiden osalta. Tämä on välttämätöntä kulujemme vähentämiseksi ja kilpailukykymme vahvistamiseksi pitkällä aikavälillä.
  
Jatkuvissa toiminnoissa tavoitteenamme on säilyttää vertailukelpoinen käyttökate vuoden 2015 tasolla ja käyttöomaisuus-investointien ilman toimilupa- ja taajuusmaksuja odotetaan olevan 14–15 mrd. kruunua.”
   
Tukholmassa 29.1.2016
Johan Dennelind
Toimitusjohtaja
 
Sisältöä koskevat kysymykset
   
TeliaSonera AB
www.teliasonera.com/investors
Puh. +46 8 504 550 00
    
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 29.1.2016 klo 7.00 (CET).