Telia Company on ostanut takaisin omia osakkeitaan täyttääkseen pitkäaikaisen kannustinohjelmansa 2013/2016 mukaiset sitoumukset

Telia Company AB osti tänään takaisin 118 398 omaa osakettaan 38,6519 kruunun keskihintaan. Yhtiöllä on nyt hallussaan 122 986 omaa osakettaan. Osakkeet on tarkoitus jakaa pitkäaikaiseen kannustinohjelmaan 2013/2016 osallistuville henkilöille 21.5.2016 mennessä. Telia Companyn rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärä on 4 330 084 781 omat osakkeet mukaan lukien.
Telia Companyn AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 29.04.2016, 14.00 (CET).


Lisätietoja Telia Companyn lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, Telia Companyn internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, Twitter @Teliacompany.


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista  tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin Telia Companyn ei voi vaikuttaa.


Telia Companyn on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta http://www.teliacompany.com/