TeliaSoneran yhtiökokous 12.4.2016

Tämänpäiväinen TeliaSonera AB:n yhtiökokous päätti seuraavasti:


Yhtiökokous hyväksyi vuoden 2015 tuloslaskelman ja taseen.


Lisäksi yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 3,00 kruunua osakkeelta, että maksu suoritetaan kahdessa yhtä suuressa, 1,50 kruunun erässä ja että täsmäytyspäivät ovat 14.4.2016 ja 25.10.2016. Näillä täsmäytyspäivillä osingonmaksun Euroclearin kautta arvioidaan tapahtuvan 19.4.2016 ja 28.10.2016.


Yhtiökokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden tilivuodelta 2015. Yhtiökokous myönsi toimitusjohtaja Johan Dennelindille vastuuvapauden tilivuodelta 2015.


Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo, Mikko Kosonen, Nina Linander ja Martin Lorentzon. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Susanna Campbell, Anna Settman ja Olaf Swantee. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Marie Ehrling ja varapuheenjohtajaksi Olli-Pekka Kallasvuo.


Hallituksen jäsenille hyväksyttiin seuraavat palkkiot: puheenjohtajalle 1 600 000 kruunua (1 550 000), vara­puheen­johtajalle 775 000 kruunua (750 000) ja kaikille muille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole yhtiön palveluksessa, 545 000 kruunua kullekin (530 000). Lisäksi hyväksyttiin seuraavat palkkiot työstä hallituksen valiokunnissa: hallituksen tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 200 000 kruunua (150 000) ja muille tilintarkastusvaliokunnan jäsenille kullekin 150 000 kruunua (100 000), yritysvastuu- ja etiikkavaliokunnan puheenjohtajalle 70 000 kruunua (150 000) ja muille yritysvastuu- ja etiikkavaliokunnan jäsenille kullekin 50 000 kruunua (100 000) sekä hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 70 000 kruunua (65 000) ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille kullekin 50 000 kruunua (45 000).


Tilintarkastajien lukumääräksi vahvistettiin yksi, ja Deloitte AB valittiin vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.


Nimitysvaliokuntaan valittiin seuraavat jäsenet: Daniel Kristiansson (Ruotsin valtio), Kari Järvinen (Solidium Oy Suomen valtion puolesta), Johan Strandberg (SEB Fonder), Anders Oscarsson (AMF ja AMF Fonder) ja Marie Ehrling (hallituksen puheenjohtaja).


Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ylimmän johdon palkkoja ja palkkioita koskevista periaatteista.


Yhtiökokous valtuutti hallituksen ostamaan yhtiön omia osakkeita yhdellä tai useammalla kerralla ennen vuoden 2017 varsinaista yhtiökokousta. Osakkeita voidaan ostaa Tukholman pörssistä (Nasdaq Stockholm) ja/tai Helsingin pörssistä (Nasdaq Helsinki) tai kaikille osakkeenomistajille suunnatun ostotarjouksen


mukaisesti, ja takaisinostettavien osakkeiden määrä voi olla korkeintaan 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.


Yhtiökokous päätti pitkäaikaisen kannustinohjelman 2016/2019 toteuttamisesta, mutta ei hyväksynyt ohjelmaan liittyviä suojausjärjestelyjä. Hallitus palaa asiaan selvitettyään vaihtoehtoisia suojausjärjestelyjä. Ohjelman piiriin voi kuulua noin 200 avainhenkilöä.


Yhtiökokous päätti yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta niin, että yhtiön nimi TeliaSonera AB vaihdetaan ja uusi nimi on Telia Company AB.TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 12.4.2016, klo 18.00 (CET).


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, @TeliaSoneraAB.


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi,joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.TeliaSonera on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.