Telia Company förvärvar Bonnier Broadcasting

Vi kombinerar Telia Companys ledande mobila och fasta nät med ett av Nordens mest framgångsrika kommersiella mediehus

För oss handlar den här affären om att erbjuda våra kunder ett tydligt mervärde. Tv och innehåll är sedan många år en viktig verksamhet för Telia, med nära 1,8 miljoner hushåll som redan idag får sina sändingar från oss. Nu tar vi nästa steg. Genom att kombinera Telia Companys ledande mobila och fasta nät med ett av Nordens mest framgångsrika kommersiella mediehus, med välkända varumärken som TV4, C More och finländska MTV, kommer vi att kunna leverera tv i världsklass.

Av de tio populäraste programmen i Sverige 2017 var nio svenska, så det finns en stark efterfrågan på svenskt och nordiskt innehåll. Bonnier Broadcasting har välkända format som Let's Dance, Solsidan, Nyhetsmorgon och Så mycket bättre. Svenskt innehåll som vi vet att våra kunder uppskattar och vill se mer av.

Tillsammans skapar vi ännu bättre förutsättningar för svenskt och nordiskt drama, underhållning och oberoende journalistik. Samtidigt fortsätter vårt arbete med att göra det enkelt för dig att se de filmer, serier och tv-kanaler som du vill.

Vi är stolta över det här förvärvet, som kommer att skapa bättre förutsättningar för lokalt kvalitetsinnehåll framöver. Samtidigt har vi den största respekt för vår nya roll och kommer självklart se till att det oberoende publicistiska arbetet fortsätter och att du kan se på dina favoritprogram precis som vanligt.

Vi värnar oberoende journalistik

TV4 och MTV bedriver högklassig nyhets- och samhällsjournalistik, vilket särskiljer dem från andra kommersiella kanaler. Det är en samhällsviktig verksamhet, där det publicistiska oberoendet är en central förutsättning för tittarnas förtroende.

Telia Company kommer att vidta flera åtgärder för säkerställa att den journalistiska verksamheten är fortsatt oberoende gentemot ägare, styrelse och ledning:

 • Det nya affärsområdet för tv blir en separat enhet inom Telia Company med en ansvarig utgivare, precis som idag.
 • Telia Company har rigorösa rutiner för etik och regelefterlevnad, dessa kommer utvidgas så att de även inkluderar det publicistiska oberoendet.
 • Telia Company kommer även att låta genomföra externa granskningar för att värdera och säkerställa att vi lever upp till kravet på redaktionellt oberoende. Granskningarna kommer att offentliggöras.

Vi genomför åtgärderna för att leva upp till vårt ansvar som medieägare. Vi ser samtidigt fram emot att välkomna några av Nordens skickligaste tv-människor som en del av förvärvet.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Telia Company kräver att aktieägarna vid den årliga bolagsstämman väljer en styrelse som ska representera dem. I Telia Companys styrelse är ledamöterna oberoende från större aktieägare.

Bolagets valberedning, som föreslår styrelsemedlemmar, består av representanter för de största ägarna. Ordförande för Telia Companys valberedning är bolagets största aktieägare, svenska staten. Utöver sin representation i valberedningen och valet av styrelse vid årsstämman har aktieägarna inget direkt inflytande över Telia Companys operativa verksamhet.

Styrelsen utser en vd som är ansvarig för den operativa driften av Telia Company. Vd rapporterar till styrelsen om hur den beslutade strategin ska genomföras och följer upp de finansiella resultaten.

Vanliga frågor

Vi svarar på några vanliga frågor

 1. Varför köper ni Bonnier Broadcasting?
  Innehåll är en viktig del i vår strategi. Det handlar om att komplettera vår kärnverksamhet och erbjuda våra kunder ett tydligt mervärde. Förvärvet är ett naturligt nästa steg. Vi kombinerar Telias förstklassiga nät, breda kundbas och tekniska expertis med Sveriges mest framgångsrika kommersiella mediehus, TV4.

 2. Varför ska telekombolag äga innehåll?
  Det pågår en genomgripande förändring av hur information och underhållning produceras, distribueras och konsumeras som påverkar oss alla. Den här affären ska ses i det ljuset. Genom att äga ett mediebolag själva ökar vi våra möjligheter att bygga framtidens tv-upplevelser, med spännande paketeringar, bättre tjänster och högkvalitativt innehåll.

 3. Hur kommer det här påverka konsumenterna?
  På sikt ska vi ge kunder och tittare nya upplevelser, tillsammans har vi resurserna att utveckla lokalt innehåll i världsklass. Men initialt blir det väldigt begränsade förändringar. Alla som tittar på TV4 idag kommer självklart att kunna göra det även i framtiden.

 4. Hur kommer ni hantera det publicistiska uppdraget?
  Vi har stor respekt för den nya roll som medieägare vi tar på oss genom köpet av Bonnier Broadcasting och kommer självklart värna det redaktionella oberoendet i förhållande till ledning, styrelse och ägare framåt. Den nya medieverksamheten kommer vara ett eget affärsområde och det ansvariga utgivarskapet kommer ligga kvar som idag. Att TV4 och MTV driver högklassig nyhets- och samhällsjournalistik särskiljer dem från andra kommersiella kanaler och är en viktig del i deras framgång.

 5. Kommer TV4 nu kosta pengar?
  TV4 har en väldigt tydlig och framgångsrik affärsmodell, reklamfinansierat och därmed gratis för den som tittar. Det vill vi absolut inte ändra på. 

 6. Hur påverkar det här er utdelningspolicy?
  Vi är väldigt trygga i vår balansräkning och vår plan för utdelningar och återköp påverkas inte alls av den här transaktionen.

Kontakt

Presskontakter

Sverige

Ring: +46 771 77 58 30

Email: irene.krohn@teliacompany.com

Finland

Ring: 02040 54000

Email: communications-fi@telia.fi

Investor Relations

Andreas Joelsson
Head of IR
Ring: +46 70 863 33 27

Anders Nilsson
IR Manager
Ring: +46 (0) 727 26 26 25