Delårsrapport januari-mars 2016

Delårsrapport publiceras.