Delårsrapport januari-juni 2016

Delårsrapport publiceras.