Utbetalning av utdelning

Andra utbetalningen

Styrelsen föreslog att sista dag för handel i aktien med rätt till utdelning ska vara den 18 oktober 2018 och att första dag för handel i aktien utan rätt till utdelning ska vara den 19 oktober 2018. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för rätt att erhålla utdelning är den 22 oktober 2018 och utbetalning av utdelning från Euroclear Sweden sker den 25 oktober 2018.

 


Ladda ned som iCalendar