Hållbarhet

Telekommunikation är en central del i många människors liv och en viktig faktor i samhällsutvecklingen. Telia Company har ett ansvar utöver att erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster. Vi måste arbeta på ett ansvarsfullt sätt i hela verksamheten. Dessutom ska vi utnyttja kärnverksamheten för att skapa ekonomiskt, samhälls- och miljömässigt värde för oss och för samhällena där vi verka.

ALL IN - Delat värdeskapanade

Connecting the unconnected Ett hälsosamt och säkert samhälle Utbildning för all Digital innovation
Uppkoppling av det ouppkopplade Ett hälsosamt och säkert samhälle Utbildning för alla Digial innovation och entreprenörskap

Ansvarsfullt företagande

 Antikorruption Ansvarsfulla inköp  Yttrandefrihet  Arbetsmiljö och hälsa 
Antikorruption Ansvarsfulla inköp Yttrandefrihet Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
 Kundintegritet Barn på nätet   Miljöansvar  
Kundintegritet Barn på nätet Miljöansvar  

All In och Ansvarsfullt företagande stödjer varandra och utgör en viktig del av Telia Companys strategi och dagliga verksamhet. Vi strävar efter att ta fullt ansvar och vara transparenta mot våra intressenter, och kommunicera såväl kring våra framsteg som områden där vi inte lever upp till de förväntningar som finns på oss.

Intern rapportering och Speak-Up Line

Speak-Up Line är vår webbportal för visselblåsning. Här kan du anonymt rapportera kränkning av mänskliga rättigheter, överträdelse mot vår uppförandekod eller annat felaktigt beteende.