Hållbarhet

Telia Company arbetar ständigt enligt sitt syfte – Reinvent better connected living – när det gäller att forma hur vardag, affärer, städer och samhällen ska fungera. Vi tillhandahåller såväl det digitala samhällets grund – uppkoppling – som innovativa lösningar avgörande för att skapa mer hållbara samhället. Digitaliseringen är en katalysator för innovation, möjliggör jämlikhet och låter oss använda naturresurser på ett hållbart sätt. Vi arbetar för att förverkliga möjligheterna och samtidigt ansvarsfullt hantera risker.

Telia Company är fast beslutat att göra detta årtionde till handlingens årtionde och på så sätt bidra till tydliga framsteg när det gäller att nå FN:s hållbarhetsmål.

Vår hållbarhetsagenda är djupt integrerad i vår affärsstrategi. Klimat och cirkularitet, Digital inkludering och Integritet och Säkerhet är de tre områden vi fokuserar på för att göra verklig skillnad, men vårt fullständiga hållbarhetsarbete täcker fler områden av väsentlig betydelse för både Telia Company och våra kunder och de samhällen där vi är verksamma.

Vi har skapat en stabil grund för att säkerställa att vi maximerar vårt positiva avtryck och minimerar risker på ett sätt som möjliggör ansvar, ett arbetssätt grundat i etik och respekt för rättigheter samt tillförlitlighet. Detta arbete täcker ett antal områden som Anti-korruption, Mänskliga rättigheter inklusive Barns rättigheter och Yttrandefrihet, Medarbetarmångfald samt Hälsa och välbefinnande.

Mer information om vårt arbete återfinns i vår Års- och hållbarhetsredovisning samt andra rapporter.

Intern rapportering och Speak-Up Line

Speak-Up Line är vår webbportal för visselblåsning. Här kan du anonymt rapportera kränkning av mänskliga rättigheter, överträdelse mot vår uppförandekod eller annat felaktigt beteende.