All in för en inkluderande värld

Uppkoppling och teknik har betydande påverkan på samhällsutveckling. För att utnyttja vår kärnverksamhet och vår kompetens till att skapa delat värde – förena samhälls- och affärsnytta – har vi skapat All In-strategin.

Utvecklingen och användningen av informations- och kommunikationsteknik (ICT) har många positiva effekter på samhället.  Det finns en positiv korrelation mellan ett lands ICT- och sociala utveckling. Ökad tillgång till, och användning av, mobila och fasta nät har en direkt och positiv påverkan på BNP-tillväxt.

Digitalisering är en global megatrend som skapar många positiva effekter för såväl samhälle som miljö, men utvecklingen är ojämn vilket skapar digitala klyftor.  Detta ger i sin tur upphov till sociala klyftor. Genom ökad uppkoppling får fler människor möjlighet att utforska, uppfinna och dela kunskap som främjar global utveckling.

Baserat på vår förmåga att påverka samhället positivt, och de potentiella affärsmöjligheter detta medför, har vi utvecklat All In-strategin. Den omfattar fyra områden:

Our core business in general, and All In in particular, directly or indirectly contributes to the realization of the UN Sustainable Development Goals (SDGs). Two All In strategic objectives – A healthy and safe society and Education for all – directly drive towards SDG3: Good health and well-being and SDG4: Quality education. Together with industry associations GSMA and GeSI, we are identifying ways of making ICT an enabler and deciding factor in meeting the Global Goals.

Learn more about Global Goals