Digitalt entreprenörskap och innovation

Att möjliggöra entreprenörskap och skapa sysselsättning var som helst genom användningen av ICT.

Entreprenörskap och innovation

Estniska start-up-acceleratorn VUNK stödjer digitalt entreprenörskap och Telias affär i Estland

VUNK Labs lanserades som en kontaktpunkt för nystartade företag som vill samarbeta med Telia i Estland för att tillsammans finna ny affärsmöjligheter som skapar värde för bägge parter. 2015 lanserades och testades hela VUNK-processen.

”På mindre än tre månader hann vi utvärdera tio affärskoncept, varav sju från nystartade företag och två från Telia-anställda. Fem av företagen som är med i programmet håller på att växa, så VUNK har redan visat sig vara framgångsrikt,” säger Andres Peets på VUNK.

VUNK är ett bra exempel på hur Telia i Estland arbetar med All In-strategin och digitalt entreprenörskap och innovation genom att framgångsrikt adressera både en samhälls- och affärsutmaning: Estlands ekonomi behöver mer digital innovation och entreprenörskap för att växa samt skapa fler arbetstillfällen, och Telia vill växa genom att hitta nya intäktsströmmar och snabbare få ut nya tjänster och produkter på marknaden.

M2M-in-a-box at hackathon

Last weekend Telia supported the NIOTH2016, the Nordic IoT (Internet of Things) Hackathon, to take place and provided the M2M-in-a-box as a tool for the teams to use when developing their ideas.

"IoT is the future, and we have this M2M-in-a-box that we believe can be used in many more ways than we do today. We also believe in young people's creativity. It was great fun to place this box with these talented young people from all over the world" says Per Sjöström, Regional Sales Manager, Global IoT Solutions.

At the Nordic IoT Hackathon in south Sweden people from all around the world met last weekend for a 50 hour competition to develop new ideas for intelligent buildings and healthcare. Telia provided the M2M-in-a-box product for the hackathon teams to use when innovating their solutions to these important social challenges.

"By collaborating in this way with young creative people we hopefully support some new entrepreneurs. They might be eager to use digital solutions for a better environment, more efficient healthcare solutions or smarter buildings. I feel proud that we combine business value with value for our society", Per continues.

Supporting hackathons to drive digital entrepreneurship and innovation is a way to contribute to a more sustainable future. As such it is part of Telia Company's All In strategy. More innovations and entrepreneurs create more job opportunities. With more businesses and jobs come more economic growth, which benefit more people in multiple ways.

By driving digital entrepreneurship and innovation we also contribute to the realization of the UN Sustainable Development Goals (SDGs) number 8 - good jobs and economic growth – and number 9 - Industry, innovation and infrastructure.

See film clips from NIOTH2016