Utbildning för alla

Att skapa bättre förståelse för hur ICT används, och stödja utbildning med ICT som hjälpmedel.

Utbildning för alla

SmartLabs stödjer ICT-utbildning och ekonomisk utveckling i Estland

Brist på arbetskraft inom ICT-branschen är ett av de största hindren för tillväxt i den estniska ekonomin och för den lokala telekombranschen. Kompetent arbetskraft är en bristvara och antalet studenter inom ICT ökar långsamt. Forskning visar att många studenter ser vetenskapsrelaterade ämnen som svåra och tråkiga. Därför började Telia i Estland uppmuntra barn att utforska ICT i ”SmartLabs” och teknikklubbar efter skoltid. Syftet med SmartLabs är att förbättra ICT- och it-kunskapen bland ungdomar och främja ett ökat intresse för teknik.

”Över tid räknar vi med att fler studenter kommer att välja att studera ICT, och på lång sikt kommer det att gagna både samhället och företaget,” säger Dan Strömberg, VD på Telia i Estland.

Mobile devices a gateway to knowledge in Latvia

In Latvia the mobile operator LMT is running two long-term initiatives focusing on improving the use of modern technology in schools, starting from the primary school up to the university. In the first initiative, called "Ready for tomorrow", five pilot classes have been created in cooperation with Microsoft Latvia. The pupils are equipped with tablets, the latest software and monitoring systems. Teachers are trained how to use those technologies for innovative education to develop new, modern learning methods. Pupils use the devices in different subjects in schools. According to teachers, the pupils are now more motivated in the learning process and better learning outcomes are seen.

"We want to ensure that learning matches our modern, connected lifestyle by adjusting the educational. We can safely assume that with further development of technology, digital education will become a part of everyday life,” says Juris Binde, CEO of LMT.

The second initiative is a professional training program for teachers called "First Steps for the mobile device to become a teaching assistant". The training program is running all over Latvia and is implemented together with the Latvian educational company Lielvārds. The training is free and the outcome is knowledge how to apply modern technology in the classroom and how children can effectively use their own mobile devices in the learning process at school. This ensures that digital learning really improves school results.

“Latvia has a modern telecommunications infrastructure and all the preconditions for establishing an advanced and competitive educational system, with a wide range of learning opportunities,” says Juris Binde.