Yttrandefrihet

Telekommunikation ger människor möjlighet att utbyta idéer och tillgång till information som främjar öppenhet och transparens. Vi arbetar för att respektera yttrandefrihet och övervakningsintegritet.

Ambitioner Mål 2022

Förstå vår påverkan och möjliggöra, respektera och stödja yttrandefrihet och integritet i samband med övervakning

Främja transparens rörande övervakningslagstiftning samt konventionella och icke-konventionella förfrågningar

Publicera (LEDR) avseende antalet konventionella förfrågningar, information om lokal övervakningslagstiftning, om direkt åtkomst och om lagring av data

Implementerade processer för att bedöma påverkan på och främja, så långt det är möjligt, yttrandefrihet och integritet i samband med övervakning vid potentiellt ickekonventionella förfrågningar

Kontinuerligt arbete, utifrån ständiga förbättringar över tid, att implementera GNI:s principer

Aktivt bidra till GNI:s arbete

Utmaningar

Frågor som rör yttrandefrihet och övervakningsintegritet utgör en stor risk för användare av telekommunikationstjänster världen över. Riskerna omfattar bland annat massövervakning, nedstängning av nät, positionering av mobilenheter samt blockering eller begränsning av åtkomst av visst innehåll. Att respektera yttrandefrihet och övervakningsintegritet blir allt viktigare viktigare när lagstiftare söker nya metoder för övervakning i arbetet mot brottslighet, terrorism, näthat och mer.

Så arbetar vi

Vårt arbete styrs av Koncernpolicy – Yttrandefrihet inom telekommunikationGlobal Network Initiatives (GNI) principer för yttrandefrihet och integritet samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Vår skyldighet att respektera och främja mänskliga rättigheter utgår ifrån riskerna för våra kunder. Vårt mål är att begränsa potentiell skada på individer genom att aktivt vidta åtgärder för att stödja våra kunders rättigheter när vi anser att dessa riskeras.

Vår skyldighet att respektera och främja mänskliga rättigheter utgår ifrån riskerna för våra kunder. Vårt mål är att begränsa potentiell skada på individer genom att aktivt vidta åtgärder för att stödja våra kunders rättigheter när vi anser att dessa riskeras. Koncernpolicyn beskriver våra åtaganden när det gäller förfrågningar eller krav med potentiellt allvarliga konsekvenser för yttrandefrihet inom telekommunikation (’icke-konventionella förfrågningar’). En koncerninstruktion beskriver konkreta steg gällande bedömningar och eskalering som skall genomföras varje gång ett lokalt bolag mottar en förfrågan eller krav med potentiellt allvarlig påverkan. Vägledning ges i ett formulär för bedömningar och eskalering.

Vi redovisar också information om myndighetsförfrågningar två gånger per år i en ’Law Enforcement Disclosure Report’. Denna rapport innehåller statistik över förfrågningar från polis och andra myndigheter (’transparensrapportering’), länkar till nationella lagar som ger myndigheter direkt tillgång till information om våra kunder och deras kommunikation utan att behöva begära information från Telia Company samt ytterligare information om ’icke-konventionella förfrågningar’.

Mer information finns i vår Års- och hållbarhetsredovisning.

Global Network Initiative

Globalt sett ökar myndigheters tryck på ICT-företag att följa lagar och regler som skulle kunna utmana de internationellt erkända mänskliga rättigheterna till yttrandefrihet och integritet.

Som svar på dessa utmaningar och med syftet att tillsammans skydda och främja yttrandefrihet och integritet i ICT-branschen har femtiotalet företag, civilsamhälleliga organisationer (inklusive människorätts- och pressfrihetsorganisationer), investerare och lärosäten gått ihop och bildat Global Network Initiative (GNI).

Telia Company är en aktiv medlem i GNI. Vårt deltagande främjar delat lärande hur man på bästa sätt kan respektera yttrandefrihet och integritet samt påverkansarbetet för att främja yttrandefrihet och integritet i ICT-branschen.