Yttrandefrihet

Telekommunikation ger människor möjlighet att utbyta idéer och tillgång till information som främjar öppenhet och transparens. Det är vår skyldighet att respektera våra kunders och användares yttrandefrihet och integritet.

Strategiska mål Mål 2018
  • Möjliggöra, respektera och stödja yttrandefrihet och integritet.

  • Vi ses som ledande inom mänskliga rättigheter i ICT-branschen.

  • Samtliga våra marknader omfattas av redovisning rörande antal myndighetsförfrågningar.

  • Samtliga våra marknader omfattas av redovisning rörande information om lokal lagstiftning.

  • Samtliga stängda icke-konventionella förfrågningar har utmanats

  • Bidra aktivt till ID:s arbete, och dess samarbete med GNI.

Vår utmaning

Frågor som rör yttrandefrihet och integritet utgör en stor risk för användare av telekommunikationstjänster världen över. Riskerna för användarna omfattar massövervakning, nedstängning av nät, positionering av mobilenheter samt blockering eller begränsning av åtkomst av visst innehåll. Stater definierar omfattningen av kommunikationsövervakning och begränsningar i det fria informationsflödet genom lagstiftning och myndighetsbeslut. Vi ser framför oss att vårt arbete kommer att bli allt viktigare när lagstiftare söker nya metoder för övervakning i arbetet mot brottslighet och terrorism.

Så arbetar vi

Vårt arbete styrs av Koncernpolicy – Yttrandefrihet inom telekommunikation, Vägledande principerna för Telecommunications Industry Dialogue on Freedom of Expression and Privacy samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Vår skyldighet att respektera och främja mänskliga rättigheter utgår ifrån riskerna för våra kunder. Vårt mål är att begränsa potentiell skada på individer genom att aktivt vidta åtgärder för att stödja våra kunders rättigheter när vi anser att dessa riskeras.

Koncernpolicyn beskriver våra åtaganden när det gäller förfrågningar eller krav med potentiellt allvarliga konsekvenser för yttrandefrihet inom telekommunikation (’icke-konventionella förfrågningar’). En koncerninstruktion beskriver konkreta steg gällande bedömningar och eskalering som skall genomföras varje gång ett lokalt bolag mottar en förfrågan eller krav med potentiellt allvarlig påverkan. Vägledning ges i ett formulär för bedömningar och eskalering.

Vi redovisar också information om myndighetsförfrågningar två gånger per år i en ’Law Enforcement Disclosure Report’. Denna rapport innehåller statistik över förfrågningar från polis och andra myndigheter (’transparensrapportering’), länkar till nationella lagar som ger myndigheter direkt tillgång till information om våra kunder och deras kommunikation utan att behöva begära information från Telia Company samt ytterligare information om ’icke-konventionella förfrågningar’.

Mer information, inklusive måluppfyllelse för 2016, finns i vår Års- och hållbarhetsredovisning.

Global Network Initiative (GNI)

All over the world companies in the ICT-sector face increasing government pressure to comply with domestic laws and policies in ways that may conflict with the internationally recognized human rights of freedom of expression and privacy.

In response, a multi-stakeholder group of companies, civil society organizations (including human rights and press freedom groups), investors and academics – together some 50 entities - have joined together in a collaborative approach to protect and advance freedom of expression and privacy in the ICT sector, and formed this Global Network Initiative (GNI). More information about the GNI is available here

Telia Company is an active member of the GNI. Our active participation stimulates shared learning on how to best respect freedom of expression and privacy and provides leverage to advocacy promoting freedom of expression and privacy in the ICT industry.