Barn på nätet

Barn och unga är aktiva användare av våra tjänster. Vi arbetar på egen hand och i samarbete med erfarna partners för ett säkert nyttjande av internet bland barn, unga och deras föräldrar.

Internet berikar barns liv och ger dem möjligheter att utveckla sina digitala färdigheter samt att umgås, leka och lära. Samtidigt är barn särskilt sårbara när det gäller risker på nätet, såsom mobbning och olämpligt innehåll. En säkernätupplevelse för barn kräver ett integrerat angreppssätt av branschen och samhället. Telia Company arbetar tillsammans med andra företag och organisationer inom och utanför vår bransch för en gemensam hållning för säkrare surfande and app-användning, såväl som för ett respektfullt beteende bland barn och unga på nätet.

#TeliaChildrenOnline

För mer information, kontakta heddy.ring@teliacompany.com

Läs mer i Års- och hållbarhetsredovisningen, sidorna 54-55.

 

#WePledge4Children

Våren 2018 deltog VD Johan Dennelind i Global Child Forum, där han berättade om det arbete Telia Company gör för att respektera och stötta barns rättigheter. Han gav också ett löfte att ytterligare stärka barnperspektivet i vår verksamhet.

”Barn är mycket viktiga intressenter för Telia Company, eftersom de använder våra tjänster. Som en internet-leverantör har vi ett ansvar att skydda barn på nätet. Vi har varit mycket engagerade i detta under de senaste åren och vi måste fortsätta det arbetet. Därför förbinder vi oss till Global Child Forums uppmaning."

- Johan Dennelind, VD och Koncernchef, Telia Company

Barnens röst

Barn har rätt att bli lyssnade på, och vuxna vet inte alltid så mycket om barns upplevelser och liv på nätet. Därför beslutade vi att låta barnen förklara för oss, på sitt eget sätt, vilken roll internet spelar i deras liv.

Läs mer