Barnens perspektiv

Barn har rätt att uttrycka sin mening, och vuxna vet ofta inte så mycket om barns upplevelser och liv på nätet. Därför bestämde vi oss för att låta barnen förklara för oss, på sitt eget sätt, vilken roll nätet har i deras liv och vad de anser om olika specifika nät-frågor.

Barnpanelen (Children’s Advisory Panel, CAP) startades med syftet att förstå barnens egna perspektiv på livet online och som användare av digital teknik genom att lyssna på dem genom kvalitativa medskapande metoder. Barnpanelen är ett initiativ av Telia Company i samarbete med barnrättsorganisationer och skolor i Norden och Baltikum. Hittills har cirka 10,000 barn i åldrarna 10-18 år deltagit genom att beskriva och diskutera möjligheter, fördelar och utmaningar med livet online. Målet med initiativet är att utveckla Telias möjligheter att främja ett säkrare nätbeteende bland barn och ungdomar och att bidra till branschen med insikter kring barn som digitala användare.

Barn och online gaming

I september 2019 publicerade Telia Company en rad insikter om online gaming. Insikterna hade samlats in från 15-åringar i sju nordiska och baltiska länder i form av animerade filmer. I samband med detta publicerade Telia en guide till föräldrar samt några vägledande principer, för att stötta ett ansvarsfullt spelande.

Online-spelande ökar mer och mer bland barn. Ett av fyra barn som deltog i barnpanelen, Children’s Advisory Panel (CAP), spelar ofta, och 45% av pojkarna beskriver sig själva som ”gamers”.

Barn anser att spelandet har en positiv inverkan på deras liv. Att spela är underhållning, ett sätt att ha roligt på, det kan ge utlopp för kreativitet och vara ett sätt att få nya vänner. Spelandet har också viktiga långsiktiga fördelar. Till exempel menar där 64% av barnen att de genom spelandet lär sig andra färdigheter, till exempel engelska.

Insikterna samlades in av Telia Company, World Childhood Foundation och forskningsföretaget IPSOS, från 600 barn i sju länder form av animerade filmer skapade med Plotagon animationsverktyg under workshops i skolklasser. 159 animerade filmer producerades på fyra teman – Det bästa respektive det sämsta med gaming, skäl till att inte spela och spelets roll i ens liv. I Sverige var det organisationen Friends som ledde arbetet med workshops i skolorna.  

Summering av insikterna från Barnpanelen 2019 - online gaming.jpg

Medvetna om risker och vill att föräldrar ska förstå

Trots den i stort sett positiva bilden av spel är CAP-barnen väl medvetna om riskerna. Den negativa effekten av överdrivet spelande på sociala relationer och hälsa samt svårigheter att hitta balans mellan spel och skolarbete var de återkommande negativa aspekter i ungdomarnas filmer.

Ungdomarna uttryckte också en frustration över bristen på förståelse från föräldrar beträffande online-spelande och e-sport. Mamma och pappa i filmerna framställs till största delen som negativa och motarbetande och försöker hindra tonåringen från att spela.

Förutom CAP-resultaten har Telia Company i samarbete med Rädda Barnen i Finland Finland publicerat ett material, som hjälper föräldrar och vårdgivare att stödja barn till ett ansvarsfullt spelande och att delta i diskussioner om online-spel och e-sport.

Läs hela rapporten här. 

Läs guiden för föräldrar om onlinespel här. 

Se fimen från Children´s Advisory board 2019 här:

Se några animerade filmer som barn skapat i samband med Childrens Advisory board 2019: 

Ett ställningstagande för ansvarsfullt online-spelande

När Telia engagerar sig i e-sport och online-spel, så gör man det utifrån några vägledande principer för ansvarsfullt digitalt spelande. Principerna har utvecklats tillsammans med Rädda Barnen i Finland.

Telia Company förbinder sig att främja integritet, fair play och inkludering, att följa åldersgränser för att skydda minderåriga från olämpligt innehåll och för att erbjuda lika möjligheter inom spelande. En annan princip som ska följas i Telia Companys spelrelaterade aktiviteter är att främja barns rättigheter och säkerhet och balansen mellan spel och andra aspekter av livet.

Telia Companys vägledande principer för ansvarsfullt digitalt spelande. 

Barns tips

På Internationella barndagen den 20 november 2018 publicerade Telia barnens egna tips för ett hälsosamt liv på nätet. Tipsen hade samlats in via skolworkshops inom ramen för initiativet Barnpanelen (Children’s advisory Panle,CAP).

 

 

Barns tips i sammanfattning.JPG

Barn har i stort en positiv bild av nätet och de möjligheter som erbjuds av att vara på nätet, inte minst när det handlar om vänskap. Mer än hälften av barnen som deltog i undersökningen, som genomfördes av Telia Company och World Childhood Foundation, menar att de skaffat nya vänner tack vare nätet. Barns tips till yngre barn är att utnyttja möjligheterna som nätet erbjuder för att skapa nya sociala kontakter, att inkludera andra och att vara schysst på nätet.

Tipsen till yngre barn från 12-åringar i sju nordiska och baltiska länder samlades in i form av animerade filmer som skapades under workshops i skolor. Totalt producerades 200 animerade filmer på fem olika teman – vänskap, sanning på nätet, skolarbete, välmående och familj. Mer än 770 barn deltog och skapade sina filmer med Plotagon-verktyget på bara 45 minuter.

Läs mer i rapporten här.

Titta på några tips, som skapades av några barn i samband med Barnpanelen hösten 2018. Du hittar dem här.

Barn och personuppgifter

Barnpanelen 2017 fokuserade på barns åsikter, funderingar och tillvägagångssätt när det gäller säkerhet och personuppgifter på nätet.

Barn och personuppgifter.png

Ett genomsnittligt barn i undersökningen framstår som ganska välinformerat och försiktigt online. Barnen tycker att frågor om säkerhet på internet är viktiga och känner väl till olika sätt att förbättra sin egen säkerhet. 94% av barnen i undersökningen tycker att lösenord ska hållas hemliga. Men 5% har delat sina lösenord med vänner online och 56% använder samma lösenord för de flesta appar och spel.

Barn och personuppgifter 2.png

Mer än hälften av barnen har upplevt negativa händelser online. Ett av fyra barn har fått störande kontaktförfrågningar och meddelanden online.

Barn vill enligt undersökningen ha kontroll när det gäller sitt privatliv och sina personuppgifter online, även om deras definition av privatliv kan skilja sig från vuxnas. De viktigaste aspekterna för dem är att:

  • Informationen om dem inte ska spridas/delas utan deras tillstånd
  • De kan ta bort sina videoklipp och bilder om och när de själva väljer att göra det
  • Fler pålitliga och utbildade vuxna finns online för att hjälpa till om barnens privatliv kränks

Vad kan vi göra?

Företag kan bidra genom att skapa medvetenhet om online-säkerhet och integritet på ett sätt som barnen kan förstå. Telia tar det steget genom att erbjuda interaktiva workshops där barn lär sig genom deltagande. Vi har använt insikterna från barnpanelen (CAP) för att utforma ett koncept för utbildning av barn, med fokus på förståelse och kontroll över sina personuppgifter och sin personliga information.

Läs sammanfattningen av insikterna här.

Hela undersökningen (engelska).

Barns liv på nätet

Den snabba utvecklingen av teknik och kommunikationsnät de senaste åren har möjliggjort för unga att vara online hela dagen, varje dag. Under 2016 och i början av 2017deltog mer än 700 barn i 6:e och 9:e klass i workshops där de fick beskriva och diskutera möjligheterna och fördelarna med livet på nätet. Insikterna var förvånansvärt lika mellan länderna, vilket markerar att nätet inte har några nationella gränser.

Läs om resultat av workshops i Sverige.

Hela rapporten (engelska).

Sammanfattning av rapporten (engelska).