Workshops

Telia Company har tillsammans med samarbetspartners skapat ett workshopkoncept för skolklasser. Syftet är att stötta barn till att förvärva digitala färdigheter för ett säkrare beteende på nätet genom interaktion och delaktighet. Workshopen är avsedd för skolklasser och kan handledas av volontärer från Telias volontärprogram YOUNITE eller av lärare/föräldrar.

Konceptet har utformats utifrån principen om deltagande pedagogik där barnen med sin kunskap är medskapare. Workshopmodulerna är utvecklade av Telia tillsammans med expertpartners:

Just nu finns det två workshop-moduler för skolklasser och en för vuxna:

 

1)    Barn och personuppgifter på nätet

·         Passar barn i åldern 11-13 år

·         Fokus är på hur man skyddar sitt privatliv och personuppgifter på nätet

2)    Smart surf

·         Passar barn i åldern 9-12 år

·         Fokus är på generella säkerhetsåtgärder när man är online

 

3)    #Nätsmart för vuxna

 

4) Nätsäker 

 

 

Barn och personuppgifter på nätet

Målet med den här workshopen (90 minuter) är att stötta barn till att förvärva digitala färdigheter och skapa förståelse för hur personuppgifter hanteras på nätet.

Workshop-konceptet baseras på input från Barnpanelen (Children’s Advisory Panel, CAP), där skolklasser i sju länder antingen har deltagit i interaktiva workshops om livet på nätet eller svarat på en webundersökning.

Klicka här för att ladda ner allt material på svenska,

Download the material in English

Smart surf

Målet med den här workshopen är att lära sig mer om generella säkerhetsåtgärder som man ska tänka på när man är online.

Workshopen består av ett antal bilder/ämnen och tar 60-90 minuter, beroende på hur många av ämnena man vill ta upp vid ett och samma tillfälle. Man kan dela upp workshopen till fler tillfällen, tex kan man prata om ämnet ”Schysst på nätet” som en separat workshop.

Workshopen riktar sig till barn i åldern 9-12 år och fungerar bäst i grupper på max 25 barn.

Workshopen är uppbyggd runt ett antal frågeställningar och är inte tänkt som en föreläsning, utan skapad för interaktion. Barnen ska lära genom att reflektera och delta och lära sig ett rimligt förhållningssätt genom diskussionen.

Klicka här för at ladda ned allt material på svenska:

Presentation
Talarmanus
Sammanfattning till skolor och föräldrar

Download the material in English.

Nätsäker

Hur skyddar man sig mot troll och virus?

På Telia drömmer vi om ett nät fritt från troll och virus och därför besöker vi skolor för att prata om säkerhet på nätet med lärare och elever (åk 4-6) under en lektion på cirka en timma. Vi är övertygade om att vår dröm kan bli sann om både vuxna och barn känner igen trollen och viruset, förstår varför de finns och har knep för att undvika att drabbas av dem.

 

Vi pratar om:

 1. Varför finns troll och virus?
 2. Hur kan du upptäcka troll och virus?
 3. Hur kan du undvika troll och virus?

Barnen får möjlighet att diskutera kring olika scenarier och hur man kan skydda sig allmänt och i olika situationer. Tanken är att barnen sedan ska kunna fortsätta diskussionen hemma, med hjälp av ett inspirationsblad som skickas med efter lektionen.

Den här föreläsningen och diskussionen passar också för träffar med föräldrar och barn tillsammans.

Younite och skydd av barn

YOUNITE är Telias volontärprogram för anställda. Genom YOUNITE får anställda möjligheten att som del av sin anställning använda en dag om året för att engagera sig i aktiviteter kopplade till digitalisering och positiv samhällspåverkan. Det ger anställda en möjlighet att på arbetstid engagera sig för att stärka och skydda barn.

När Telia-anställda besöker skolor för att genomföra workshops, så måste de följa företagets riktlinjer för hur vi agerar för att skydda barnen som vi träffar. Rutinen är en naturlig del av Telias engagemang för att skydda och stödja barns rättigheter, i enlighet med Barnrättsprinciperna för företag. Vi har samlat dessa riktlinjer i en “Child safeguarding” rutin.

 

“Child safeguarding” rutin – för trygga barn

Vad du som volontär behöver göra före besöket till skolan:

 • Informera det lokala YOUNITE-teamet om vilken skola du kommer besöka och förse dem med kontaktinformation till kontakt-personen på skolan
 • Förse läraren med information (utskriven eller digital) om presentationen/workshopen, med tillhörande information om vem läraren kan kontakta för kommentarer och/eller klagomål (sweden-younite@teliacompany.com).
 • Skicka information om presentationen/workshopen till läraren, som han/hon kan distribuera till föräldrarna (utskriven eller digital)
 • Planera och genomför en tio-minuters överlämning med läraren direkt efter besöket, för att försäkra dig om att läraren tar hand om frågetecken som uppstått under presentationen
 • Lämna in ett utdrag ur belastningsregistret till det lokala YOUNITE-teamet, för att visa att den anställda inte har begått några brott mot barn.

Generella regler som volontären måste följa under tiden i skolan:

 • Vi går alltid till skolor tillsammans med en kollega
 • Läraren måste vara närvarande under workshopen
 • Det är strikt förbjudet att utbyta kontaktinformation med barnen, under eller efter skolbesöket. Kontaktförfrågningar ska alltid gå genom läraren.
 • Det är strikt förbjudet att fotografera barnen, om inte ett tydligt samtycke har givits av föräldrarna (t.ex. via skolan)

#Nätsmart för vuxna

#Nätsmart för vuxna – hur pratar vi med barn om livet på nätet?

Möjligheterna med nätet är oändliga! Men där finns också risker. Vuxna behöver vara medvetna om dessa och veta hur de ska agera för att skydda barn på nätet.

Den här 60-minuters presentationen ger vuxna insikter och verktyg till att prata med barn om barnens liv på nätet – för att hjälpa dem att skydda sig mot riskerna.

Presentationen har tagits fram tillsammans med Rädda Barnen och baseras på Rädda Barnens skrift #Nätsmart

Här kan ni ladda ned:

Download material in English.