Barn på nätet

Barn och ungdomar är aktiva användare av våra tjänster. Vi arbetar aktivt själva och tillsammans med erfarna partners för att stödja barn, ungdomar och deras föräldrar att använda internet på ett säkert sätt.

Vi tror att internet berikar barns liv och ger dem möjligheter att utveckla sina digitala färdigheter samt att umgås, leka och lära. Men barn är samtidigt särskilt sårbara när det gäller risker såsom mobbning på nätet och olämpligt innehåll. tt skydda barn på nätet kräver en gemensam ansats över hela ICT-branschen. Telia Company arbetar nära tillsammans med andra företag och organisationer i och utanför branschen i syfte att utveckla gemensamma metoder för säkert surfande och användande av appar, samt för ett respektfullt beteende bland barn och ungdomar.

 

På många av våra marknader har vi program för att utbilda barn och föräldrar om hur man kan hantera nätmobbning och om respektfullt beteende på nätet, ofta i samarbete med erfarna partners. Aktiviteterna omfattar information i våra butiker, podcaster för ungdomar och föräldrar, och utbildningstillfällen vid sommarläger för barn.

Halebop kärleksbombar

Halebop i Sverige har flera olika aktiviteter för att inspirera sina kunder, främst ungdomar, att vara vänliga på nätet.


Halebops reklamkampanjer syftar till att lära ungdomar hur man beter sig på nätet för att sprida en vänlig attityd, och ber dem att ”kärleksbomba” internet. Halebop har också en podcast tillsammans med organisationen ”Ung på nätet” för att lära föräldrar om ungdomars liv på nätet. Mer än 200 000 personer har hittills nåtts av budskapen, via Youtube, podcaster eller halebop.se.