Blockering av övergreppsmaterial

Vi arbetar aktivt tillsammans inom branschen och med polis för att blockera och försvåra tillgång till övergreppsmaterial av barn.

Vi arbetar aktivt för att förhindra kriminella från att distribuera material som skildrar sexuella övergrepp på barn (child sexual abuse material, CSAM) via våra nätverk, och samarbetar med brottsbekämpande organ i detta syfte.

Våra nät har filter som blockerar tillgången till webbplatser med övergreppsmaterial vilket skyddar kunderna från att nå den typen av material. Detta är det enda område där vi tar aktiv ställning för att begränsa åtkomst av innehåll på nätet.

Telia Company samarbetar med andra parter i branschen för att utveckla området ytterligare, till exempel genom vårt medlemskap i ICT Coalition (länka till ictcoalition.eu) och GSMA:s ”Mobile Alliance against Child Sexual Abuse Content” som arbetar för att förhindra att den mobila miljön används av individer eller organisationer som vill konsumera eller tjäna pengar på övergreppsmaterial.

Vi stödjer också olika sätt på vilka våra kunder kan rapportera förekomsten av övergreppsmaterial som de upptäcker på nätet, genom att på våra webbplatser tillhandahålla länkar till lokala och internationella brottsbekämpande organ.