Stöd till hjälplinjer

Genom Child Helpline International åtar vi oss att stödja lokala hjälplinjer och chattjänster.

Under 2014 ingick GSMA, branschorganisationen där vi är medlem, ett partnerskap med Child Helpline International (CHI) med syftet att skydda ungdomar och värna deras rätt att uttrycka sina åsikter. Utifrån detta partnerskap har vi åtagit oss att stötta etablering av hjälplinjer för barn på alla våra marknader och informera om hjälplinjernas existens. Idag finns avgiftsfria hjälplinjer för barn på de flesta av våra marknader. Några av dessa erbjuder också stöd på nätet via chattar.