Tekniska barnskydd

Vi erbjuder tekniska barnskydd så att föräldrar kan kontrollera och begränsa sina barns användning av våra tjänster.

I Norden erbjuder vi tekniska barnskydd som ger föräldrar möjlighet att begränsa barnens exponering för olämpligt innehåll, till exempel möjligheten att blockera tv-kanaler med pornografi. Vi erbjuder även våra kunder i Norden och Baltikum tjänster som säker surf, vilket gör det möjligt att lägga till ett lösenord för att surfa, samt bestämma hur länge och under vilken tid på dygnet webb-läsaren kan användas.

Vi har undertecknat de vägledande principerna från ICT Coalition for Children Online, som har en gemensam uppförandekod för utvecklingen av produkter och tjänster som främjar barns säkerhet på nätet. Principerna omfattar innehåll, föräldrakontroll, missbruk, utnyttjande av barn eller olaglig kontakt, integritet, samt utbildning och medvetenhet.